ಕೊರಂಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ಮರಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೊರಂಟ್

ಕೊರಂಟ್[ಬೀಜ] ಈ ಮರತ ಊರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಗೇರಬೀಜ ಪನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದ್ ಕ್ಯಾಶು (cashew) ಪನ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೬ ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ರ್‌ದ್ ಈ ಮರತ ಬೀಜನ್ ಕನತ್‌ದ್ ಗೋವೆಯ ಕಡಲ ತೀರಡ್ ಸುರುಕಾದ್ ಬೆಲೆಸಾಯೇರ್. ಸುರುಟು ಕೋರಂಟ್‌ನ್ ಓಲ್ಲ ಮುಖ ಬುಲೇ ಯಾದ್ ಓಲ್ಲ ಬುಲೆಪಾಒಂದು ಇಜಾಡ್,ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಅಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅ. ಕೊರಂಟ್‌ದ ಲಾಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ಡ್. ಕೊರಂಟ್ ಪೊಯ್ಯೆಡ್ ಪೊರ್‌ಲುಡ್ ಬುಲೆಪುನೆರ್‌ ದಾದ್ರ ಉತ್ತ‌ರ ಕನ್ನ‌ಡ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ತಲಕಾಡ್ಡ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.[೧]

ಸಸ್ಯ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಂಟ್ ಭಾರತಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸುರು ಸುರುಕು ಸರಿತ ಪುದರ್ ಇಜ್ನಡ್. ಅಗ್ನಿಕ್ರಿತ ಬೊಕ ಕಾಜೂತಕ ಪನ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸೃತದ ಪುದರ್. ಗೊಂಕ್‌ದ ಮರತ ರಸ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ‌ಗ್ ಬುರುನ್‌ಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಡ್ ಗುಲೇ ಬುರ್‌ದ್ ಉರಿಯರೆ ಸುರುವಾಪುನ್‌ಡ್. ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಡ್ ಅಕಾಜು ಪನ್ದ್ ಪನ್‌ಪೆರ್. ಕೊರಂಟ್ ಮಾರುನ್ಕ್‌ಲೆ‌ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್[ಹಣ] ಲಾಬ ಬರ್ಪಿನೆರ್ದದಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯುನಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್‌ಡ್ಡ್ ಪನ್ದ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪನ್‌ಪೆರ್. ಕೊರಂಟ್‌ದ ಮರ ೧೦-೧೫ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬೆಲೆಪುಡು,ಈ ಮರತ ಇರೆ ಅಗಲ-ತ್ತೆತಿದ ರುಪದ್ ಉಪುನ್ನ್‌ಡ್. ಕೊರಂಟ್ಡ್‌ಲ ೨ ರಿತ್ತಿ ಉಪ್ಣು‌ಡು ಒಂಜಿ ಪೋಣ್ಣು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ್, ಈ ಕೊರಂಟ್‌ದ ಪಂರ್ದ್[ಗೊಂಕು] ಕೆಂಪು ಇಜಾಂಡ ಸರ್ದನ‌ವಾ‌ದ್ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು‌ಡ್. ಈ ಪಂರ್ದ್‌ದ ರುಚ್ಚಿ ಚೀಪೆ ಬೊಕ ಚೂರ್ ಕಾನೆರ್ ಆದ್ ಉಪ್ನುಡು. ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಸುಟ್ ಪಾರ್ದ್ ಚೂರ್ ಪೊ‌ರ್ತ್ ಆದ್ ತಿಂಡ ರುಚ್ಚಿ ಯಾದ್ದ್ ಉಪ್ಣುಡು. ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗ್ ಗೊಂಕು‌ನ್ ಕೊನೋದು ಕಾಜುಫೆನಿ ಪ್ನ್‌ಪಿನ ಗ್‍ಗಸರನ್ ತಯಾರಿಸಾವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕರ್ನಾಟಕದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಡಾ. ಮಾಗಡಿ ಆರ್. ಗುರುದೇವ, ದಿವ್ಯಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ. ೪೫, ಪಾಪಣ್ಣನ ತೋಟ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೭೯ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ ೨೦೦೪, ಪುಟ ೨೭೩-೨೭೬
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊರಂಟ್&oldid=116236"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು