ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search
colspan="2" style="font-size: 110%; text-align: center; background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color;"|
ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ್
ಪದರ್ತ್ನ:
ಪುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತಾ ಸ್ಥಾನ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/genetic2
ವಿಭಾಗೊಳು: