ಫೈಲ್:Gnome-globe.svg

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮೂಲೊ ಫೈಲ್(ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ಫೈಲ್, ಸುಮಾರಾದ್ ೪೮ × ೪೮ ಚಿತ್ರೊಬಿಂದು, ಫೈಲ್‍ದ ಗಾತ್ರ: ೪ KB)

ಈ ಪುಟೊ Wikimedia Commonsಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಗಲಸೊಲಿ. ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಪುಟತ ಮಿತ್ತ್ ವಿವರಣೆನ್ ತಿರ್ತ ಸಾಲ್‍ಡ್ ತೋಜಾದ್ಂಡ್.

ಸಾರಾಂಸೊ

ವಿವರಣೆ

Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x / GNOME 2.

ದಿನೊ
ಮೂಲೊ http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz
ಲೇಕಕೆರ್ David Vignoni / ICON KING
ಒಪ್ಪುಗೆ
(ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ಕುಡ ಗಲಸೊಂದುಂಡು)

http://www.icon-king.com/projects/nuvola/

GNU head This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See version 2.1 and version 3 of the GNU Lesser General Public License for more details.
ಇತರೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳು

Gftp.svg Emblem-web.svg

SVG genesis
Inkscape-yes.svg
This icon was created with Inkscape.

ಫೈಲ್‍ದ ಇತಿಹಾಸೊ

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಒತ್ತ್‌ಂಡ ಫೈಲ್‍ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂವೊಲಿ.

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊಆಯಾಮೊಲುಸದಸ್ಯೆರ್ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ
ಇತ್ತೆದ೧೧:೪೪, ೨೬ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭೧೧:೪೪, ೨೬ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೪೮ × ೪೮ (೪ KB)Perhelionmore similarity in proportion and style to File:Gftp.svg (+opt)
೧೧:೨೭, ೨೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೯೧೧:೨೭, ೨೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೯ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೪೮ × ೪೮ (೧೦ KB)Tkgd2007cleanup so it looks better at small resolutions
೧೯:೫೯, ೩ ಜೂನ್ ೨೦೦೭೧೯:೫೯, ೩ ಜೂನ್ ೨೦೦೭ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೬೦ × ೬೦ (೧೫ KB)MaxSemfixing after the image vanished
೧೬:೪೭, ೧ ಮೇ ೨೦೦೭೧೬:೪೭, ೧ ಮೇ ೨೦೦೭ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೬೦ × ೬೦ (೧೫ KB)Tene~commonswikiCleanup
೧೬:೧೨, ೧೭ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೦೬೧೬:೧೨, ೧೭ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೦೬ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೬೦ × ೬೦ (೨೪ KB)Hautalarewritten as a plain SVG
೦೩:೨೮, ೨೭ ಮೇ ೨೦೦೬೦೩:೨೮, ೨೭ ಮೇ ೨೦೦೬ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೬೦ × ೬೦ (೭೯ KB)SeahenRecoloured to have green continents, like the PNG version.
೦೫:೫೮, ೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೬೦೫:೫೮, ೨೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೬ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೬೦ × ೬೦ (೭೬ KB)Seahen{{Information| |Description=From w:GNOME version of Nuvola. May be included in the PNG version under Nuvola/apps. |Source=http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz |Date=December 6 [[2

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಪುಟೊ ಈ ಫೈಲ್‍ಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಜಾಗತಿಕೊ ಫೈಲ್ ಉಪಯೋಗೊ

ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಕಿಲು ಗಲಸುವ:

ಈ ಫೈಲ್‌ದ ನನಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಯೋಗೊನು ತೂಲೆ.

ಮೆಟಾಡೇಟಾ

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ಫೈಲ್:Gnome-globe.svg"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು