ಬಳಕೆದಾರೆ:Babitha Shetty

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಬಳಕೆದಾರೆ:Babitha managalore ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search

ಯಾನ್ ಬಬಿತ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಡ್ಲದ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆದ್ ಉಲ್ಲೆ.