ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಫೈಲುಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕು

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

Search for duplicate files based on hash values.

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:FileDuplicateSearch"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು