ದ್ವಿಪ್ರತಿ ಫೈಲುಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕು

Jump to navigation Jump to search

Search for duplicate files based on hash values.

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:FileDuplicateSearch"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು