ಪ್ರವೇಶ ಏಕೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿ

Jump to navigation Jump to search

ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲೀನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.

Read more about unified login
"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MergeAccount"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು