ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಸುಸ್ವಾಗತೊ‏‎ (used on ೩೨೬ pages)
 2. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Arguments‏‎ (used on ೨೩೫ pages)
 3. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:No globals‏‎ (used on ೨೨೯ pages)
 4. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Yesno‏‎ (used on ೨೨೫ pages)
 5. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/data‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 6. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/config‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 7. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Namespace detect/data‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 8. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/blacklist‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 9. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Namespace detect/config‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 10. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 11. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Message box/configuration‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 12. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Message box‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 13. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/shared‏‎ (used on ೨೨೪ pages)
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಎಲ್ಯ‏‎ (used on ೧೭೪ pages)
 15. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Documentation/config‏‎ (used on ೧೬೭ pages)
 16. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Documentation‏‎ (used on ೧೬೭ pages)
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Documentation‏‎ (used on ೧೬೬ pages)
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Mbox‏‎ (used on ೪೭ pages)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tl‏‎ (used on ೪೨ pages)
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Ombox‏‎ (used on ೪೦ pages)
 21. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Navbar‏‎ (used on ೩೮ pages)
 22. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Infobox‏‎ (used on ೩೫ pages)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox‏‎ (used on ೩೫ pages)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Para‏‎ (used on ೩೧ pages)
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Reflist‏‎ (used on ೨೭ pages)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:High-risk‏‎ (used on ೨೫ pages)
 27. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:TableTools‏‎ (used on ೨೪ pages)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Documentation subpage‏‎ (used on ೨೪ pages)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tlx‏‎ (used on ೨೨ pages)
 30. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Hatnote‏‎ (used on ೨೦ pages)
 31. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Unsubst‏‎ (used on ೨೦ pages)
 32. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:String‏‎ (used on ೨೦ pages)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tlg‏‎ (used on ೧೮ pages)
 34. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Lua banner‏‎ (used on ೧೮ pages)
 35. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:List‏‎ (used on ೧೮ pages)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Lua‏‎ (used on ೧೮ pages)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Both‏‎ (used on ೧೭ pages)
 38. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Hatnote list‏‎ (used on ೧೭ pages)
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Last edited by‏‎ (used on ೧೬ pages)
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Small‏‎ (used on ೧೬ pages)
 41. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Toolbar‏‎ (used on ೧೬ pages)
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Nbsp‏‎ (used on ೧೬ pages)
 43. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:TimeAgo‏‎ (used on ೧೬ pages)
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox settlement‏‎ (used on ೧೬ pages)
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Time ago‏‎ (used on ೧೬ pages)
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Pagetype‏‎ (used on ೧೬ pages)
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Code‏‎ (used on ೧೬ pages)
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Template error report‏‎ (used on ೧೬ pages)
 49. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Pagetype‏‎ (used on ೧೬ pages)
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Toolbar‏‎ (used on ೧೬ pages)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MostTranscludedPages"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು