ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಸುಸ್ವಾಗತೊ‏‎ (used on ೩೯೯ pages)
 2. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Fallback‏‎ (used on ೩೨೮ pages)
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Documentation‏‎ (used on ೩೨೭ pages)
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Autotranslate/clone 2‏‎ (used on ೩೨೭ pages)
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಎಲ್ಯ‏‎ (used on ೨೦೩ pages)
 6. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Arguments‏‎ (used on ೧೬೭ pages)
 7. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Yesno‏‎ (used on ೧೧೪ pages)
 8. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:No globals‏‎ (used on ೧೧೧ pages)
 9. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Message box/configuration‏‎ (used on ೯೯ pages)
 10. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Message box‏‎ (used on ೯೯ pages)
 11. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Navbar‏‎ (used on ೭೭ pages)
 12. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:String‏‎ (used on ೬೬ pages)
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tl‏‎ (used on ೬೦ pages)
 14. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Check for unknown parameters‏‎ (used on ೫೧ pages)
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Ombox‏‎ (used on ೪೭ pages)
 16. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Infobox‏‎ (used on ೪೬ pages)
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox‏‎ (used on ೪೫ pages)
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Main other‏‎ (used on ೩೪ pages)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Para‏‎ (used on ೩೩ pages)
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:High-use/num‏‎ (used on ೩೦ pages)
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Order of magnitude‏‎ (used on ೩೦ pages)
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Rnd‏‎ (used on ೩೦ pages)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Yesno‏‎ (used on ೩೦ pages)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Documentation subpage‏‎ (used on ೩೦ pages)
 25. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Math‏‎ (used on ೩೦ pages)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Mbox‏‎ (used on ೩೦ pages)
 27. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Str endswith‏‎ (used on ೩೦ pages)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:High-use/risk‏‎ (used on ೩೦ pages)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:High-use‏‎ (used on ೨೯ pages)
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Significant figures/rnd‏‎ (used on ೨೯ pages)
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Str endswith‏‎ (used on ೨೯ pages)
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Significant figures‏‎ (used on ೨೯ pages)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Sigfig‏‎ (used on ೨೯ pages)
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tlx‏‎ (used on ೨೮ pages)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Template other‏‎ (used on ೨೮ pages)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Reflist‏‎ (used on ೨೭ pages)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Small‏‎ (used on ೨೫ pages)
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Navbox‏‎ (used on ೨೪ pages)
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Welcome‏‎ (used on ೨೪ pages)
 40. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Navbox‏‎ (used on ೨೪ pages)
 41. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:TableTools‏‎ (used on ೨೩ pages)
 42. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Namespace detect/config‏‎ (used on ೨೨ pages)
 43. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/blacklist‏‎ (used on ೨೨ pages)
 44. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler‏‎ (used on ೨೨ pages)
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:High-risk‏‎ (used on ೨೨ pages)
 46. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/shared‏‎ (used on ೨೨ pages)
 47. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/data‏‎ (used on ೨೨ pages)
 48. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Namespace detect/data‏‎ (used on ೨೨ pages)
 49. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Category handler/config‏‎ (used on ೨೨ pages)
 50. ಮೋಡ್ಯೂಲ್:Unsubst‏‎ (used on ೨೧ pages)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MostTranscludedPages"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು