ಒತ್ತರೆ ಆವಂದಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:=
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:A note
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Administrator note
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Agree
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Already declined
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Already done
 8. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Archive now
 9. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Autp
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Await
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Awaitingadmin
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Aye
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Babel
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bang
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Behaviour
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Big
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Blockedandtagged
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Blockedtaggedclosing
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Blockedwithouttags
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Border-radius
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:BotComment
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:BugFixed
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bug acknowledged
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bug assigned
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bug closed
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bug confirmed
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bug dupe
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bug feedback
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bug resolved
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bulb
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bulb2
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bureaucrat note
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:CUnote
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/3-row
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/4-column
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartFri
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartMon
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartSat
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartSun
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartThu
 41. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartTue
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartWed
 43. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/month/link off
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/month/link on
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Check for unknown parameters
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Check mark
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Check mark-n
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Checked2
 49. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Checked box
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/agency

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:UncategorizedTemplates"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು