ಒತ್ತರೆ ಆವಂದಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!((
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!xt
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:))!
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:;
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:AWB standard installation
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Aligned table
 8. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Anglicise rank
 9. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Babel
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Blue
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Both
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Br separated entries
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bxt
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Category handler
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Check for unknown parameters
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/agency
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/author
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/chapter
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/coins
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/cs1
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/deprecated
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/display
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/edition
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/editor
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/id1
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/id2
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/journal
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/language
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/lay
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/lead
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/lua
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/pages
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/publisher
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/quote
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/ref
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/registration
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/required
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/sep period
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/series
 41. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/syntax
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/title
 43. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/type
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage common
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage full
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical common
 49. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical end
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation Style documentation/usage vertical mid

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:UncategorizedTemplates"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು