ಗಲಸಂದಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

ಯಾವ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳಿಗೆ ಇತರ ಲಿಂಕುಗಳಿದೆಯೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!!‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Already declined‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Archive now‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Autp‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Awaitingadmin‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:BASEPAGENAME‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 8. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bang‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 9. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Behaviour‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Birth date‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Blockedandtagged‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Blockedtaggedclosing‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Blockedwithouttags‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:BotComment‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:BugFixed‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bulb2‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:CURRENTYEAR‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/Sun1stMonthStartFri‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/Sun1stMonthStartMon‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/Sun1stMonthStartSat‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/Sun1stMonthStartSun‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/Sun1stMonthStartThu‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/Sun1stMonthStartTue‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/Sun1stMonthStartWed‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartFri‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartMon‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartSat‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartSun‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartThu‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartTue‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Calendar/isoMonthStartWed‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Check for unknown parameters‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation needed‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Clock‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Conditional yes‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Coordinator-note‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Cudecline‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Decline-IP‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Deleted‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Deleted-image‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 41. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Disambiguation‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Disambiguation/cat‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 43. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Dmbox‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Gray‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox Indian Jurisdiction‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox person‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox scientist‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾರತೊದ ಭೂಪಟ/ನಗರೋ ಪ್ರದೇಶೋ‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 49. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/genetic2‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/map‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:UnusedTemplates"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು