ಗಲಸಂದಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

ಯಾವ ಪುಟದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳಿಗೆ ಇತರ ಲಿಂಕುಗಳಿದೆಯೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

Showing below up to ೩೮ results in range # to #೩೮.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:!‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Check for unknown parameters‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citation needed‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Dated maintenance category‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Disambiguation‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Disambiguation/cat‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Dmbox‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 8. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Gray‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 9. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Green‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Improve documentation‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox Indian Jurisdiction‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox scientist‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾರತೊದ ಭೂಪಟ/ನಗರೋ ಪ್ರದೇಶೋ‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/genetic2‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ/map‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/IPA notice‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/official‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/pronunciation‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/script‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/statesregion‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಸುಧೆ‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Interwiki‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Lime‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Main other‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Maroon‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Merge from‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Mergenote‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Not done‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Orange‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Pink‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:S-end‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Section‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Spaces‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Title disambig text‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Trim‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Twinkle standard installation‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Under construction/doc‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Unreferenced‏‎ (ಇತರ ಕೊಂಡಿಗಳು)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:UnusedTemplates"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು