ಬೋಡಾಯಿನ ವರ್ಗೊಲು

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. TemplateData documentation‏‎ (೧೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 2. Pages using ISBN magic links‏‎ (೧೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 3. Wikipedia documentation pages‏‎ (೧೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 4. Wp/tcy‏‎ (೧೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 5. Pages with template loops‏‎ (೧೧ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 6. Templates generating COinS‏‎ (೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ಸರಿದಾಂತಿನ ತಾರೀಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲೇಖನೊಲು‏‎ (೮ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 8. ರ್ದ್ ವಿಲೀನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಲೇಖನೊಲು‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 9. Calls to Module:Unsubst that use $N‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 10. Modules subject to page protection‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 11. Citation Style 1 templates‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 12. Documentation assistance templates‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 13. Lua-based citation templates‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 14. Lua-based templates‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 15. Templates needing substitution checking‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 16. ಕಡಿದಿನ ಕಡತದ ಕೊಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಪುಟೊಕುಲು‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 17. Articles with 'species' microformats‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 18. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 19. Pages with reference errors‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 20. Template implementation details‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 21. Wikipedia metatemplates‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 22. Exclude in print‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 23. Internal category-link templates‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 24. Intricate templates‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 25. Microformat (uF) message templates‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 26. Modules that add a tracking category‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 27. Taxobox templates‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 28. Templates generating 'species' microformats‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 29. Templates generating hCards‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 30. ಅಚರಣೆ‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 31. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆಡಳಿತೊದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲು‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 32. ವಿಷಯಸೂಚಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪುಟಕ್‘ಲು‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 33. Biology infobox templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 34. Book templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 35. Date-computing templates based on current time‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 36. Disambiguation and redirection templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 37. External link templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 38. File message boxes‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 39. Hatnote templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 40. Infobox templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 41. Interwiki category linking templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 42. Interwiki link templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 43. Language infobox templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 44. Lua String-based templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 45. Lua metamodules‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 46. Modules in alpha‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 47. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 48. People infobox templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 49. Protected redirects‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 50. Publishing infobox templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:WantedCategories"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು