ಬೋಡಾಯಿನ ವರ್ಗೊಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. Article message templates‏‎ (೧೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 2. Pages using ISBN magic links‏‎ (೧೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 3. Template documentation‏‎ (೧೧ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 4. TemplateData documentation‏‎ (೧೦ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 5. Modules subject to page protection‏‎ (೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 6. ಕಡಿದಿನ ಕಡತದ ಕೊಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಪುಟೊಕುಲು‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 7. Article message templates with missing parameters‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 8. Documentation assistance templates‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 9. Templates generating COinS‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 10. Wikipedia documentation pages‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 12. CS1 maint: Unrecognized language‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 13. Calls to Module:Unsubst that use $N‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 14. Modules that add a tracking category‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 15. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 16. Pages with reference errors‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 17. Redirects connected to a Wikidata item‏‎ (೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 18. Articles with 'species' microformats‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 19. Internationalization templates‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 20. Layout templates‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 21. Microformat (uF) message templates‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 22. Template implementation details‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 23. Templates needing substitution checking‏‎ (೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 24. Internal category-link templates‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 25. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 26. ಅಚರಣೆ‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ಸರಿದಾಂತಿನ ತಾರೀಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲೇಖನೊಲು‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 28. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆಡಳಿತೊದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲು‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 29. ವಿಷಯಸೂಚಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪುಟಕ್‘ಲು‏‎ (೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 30. All articles with topics of unclear notability‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 31. Articles needing expert attention with no reason or talk parameter‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 32. Articles needing unspecified expert attention‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 33. Articles which use infobox templates with no data rows‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 34. Articles with topics of unclear notability‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 35. CS1 errors: ISBN‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 36. CS1 errors: dates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 37. CS1 maint: Multiple names: authors list‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 38. Country data redirects‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 39. Date-computing templates based on current time‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 40. External link templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 41. File message boxes‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 42. Function templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 43. Image with comment templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 44. Internal link templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 45. Intricate templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 46. Italic multilingual support templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 47. Language infobox templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 48. Language link templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 49. Lua-based templates‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)
 50. Lua metamodules‏‎ (೧ ಸದಸ್ಯೆರ್)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:WantedCategories"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು