ಬೋಡಾಯಿನ ವರ್ಗೊಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

 1. ರ್ದ್ #೫೦.ವ್ಯಾಪ್ತಿದ, ೫೦ಫಲಿತಾಂಶೊಲು ಮುಟ್ಟದವೆನ್ ಈ ತಿರ್ತ್ ತೋಜಾವುಂಡು .

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. Wikipedia documentation pages‏‎ (೧೧೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 2. ಚಿತಪಲಕ ಲೆಪ್ಪುಲೆಡ್ ಇರ್ಪಡಿ ವಾದೊಲೆನ್ ಬಳಸುನ ಪುಟೊಲು‏‎ (೯೧ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 3. All articles lacking sources‏‎ (೮೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 4. Articles lacking sources‏‎ (೮೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 5. Templates using TemplateData‏‎ (೬೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 6. Lua-based templates‏‎ (೪೦ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 7. All country data templates‏‎ (೩೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 8. Uncategorized country data templates‏‎ (೩೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 9. Flagicons with missing country data templates‏‎ (೩೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 10. Articles with hCards‏‎ (೩೦ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 11. Articles with 'species' microformats‏‎ (೨೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 12. Redirects from moves‏‎ (೨೧ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 13. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (೨೦ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 14. Redirects from template shortcuts‏‎ (೧೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 15. Taxonomy templates with red-linked taxa‏‎ (೧೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 16. ಕಡಿದಿನ ಕಡತ ಕೊಂಡಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಪುಟೊಕುಲು‏‎ (೧೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 17. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (೧೮ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 18. Articles with short description‏‎ (೧೮ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 19. Templates that add a tracking category‏‎ (೧೮ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 20. Pages using infobox person with unknown parameters‏‎ (೧೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 21. Templates generating COinS‏‎ (೧೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 22. Pages using ISBN magic links‏‎ (೧೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 23. Article message templates‏‎ (೧೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 24. Pages using infobox settlement with bad settlement type‏‎ (೧೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 25. Taxobox articles missing a taxonbar‏‎ (೧೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 26. Templates with missing or incorrect documentation‏‎ (೧೪ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 27. Modules subject to page protection‏‎ (೧೩ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 28. CS1 ಇಂಗ್ಲಿಷ್-language sources (en)‏‎ (೧೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 29. Image with comment templates‏‎ (೧೨ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 30. Commons category with local link different than on Wikidata‏‎ (೧೦ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 31. Automatic taxobox cleanup‏‎ (೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 32. CS1 maint: Unrecognized language‏‎ (೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 33. Microformat (uF) message templates‏‎ (೯ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 34. Pages using deprecated source tags‏‎ (೮ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 35. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (೮ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 36. Taxobox templates‏‎ (೮ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 37. Exclude in print‏‎ (೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 38. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 39. Redirects connected to a Wikidata item‏‎ (೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 40. Templates needing substitution checking‏‎ (೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 41. ಚಿತಪಲಕ ಆವರ್ತನೊಲು ಉಪ್ಪುನ ಪುಟೊಲು‏‎ (೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 42. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನಕುಲು‏‎ (೭ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 43. All articles needing additional references‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 44. Article message templates with missing parameters‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 45. Articles needing additional references‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 46. Documentation assistance templates‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 47. Navboxes using background colours‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 48. Pages with non-numeric formatnum arguments‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 49. Taxoboxes with no color‏‎ (೬ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)
 50. CS1: long volume value‏‎ (೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ಲು)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:WantedCategories"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು