ಬೋಡಾಯಿನ ಪುಟೊಕುಲು

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಸಕಾಯೊ:ಪೊಸ ಲೇಕನೊ ಒಂಜೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಲಪುನೆ‏‎ (೩೪೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 2. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Subpages‏‎ (೩೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 3. ಅಃ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 4. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 5. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 6. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 7. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 8. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 9. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 10. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 11. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 12. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 13. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 14. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 15. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 16. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 17. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 18. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 19. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 20. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 21. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 22. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 23. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 24. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 25. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 26. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 27. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 28. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 29. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 30. ‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 31. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Lua‏‎ (೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 32. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:TemplateData‏‎ (೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 33. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Template documentation‏‎ (೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 34. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:VisualEditor‏‎ (೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Spaces‏‎ (೧೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 36. WP:PROTECT‏‎ (೧೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 37. WP:SUBST‏‎ (೧೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 38. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Citing sources‏‎ (೧೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 39. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:High-risk templates‏‎ (೧೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 40. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Transclusion‏‎ (೧೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 41. ವರ್ಗೊ:Modules subject to page protection‏‎ (೧೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 42. ಕನ್ನಡ‏‎ (೧೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 43. ಸಕಾಯೊ:Citation Style 1‏‎ (೧೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 44. International Standard Book Number‏‎ (೧೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 45. ಕಂಗೀಲು‏‎ (೧೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 46. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Parenthetical referencing‏‎ (೧೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 47. ವರ್ಗೊ:Articles with incorrect citation syntax‏‎ (೧೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 48. ArXiv‏‎ (೧೦ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 49. Dash‏‎ (೧೦ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 50. Digital object identifier‏‎ (೧೦ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:WantedPages"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು