ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಅಂಬಲಪಾಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ದೇಗುಲದ ನಗರಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕ್ಶೆತ್ರ. ಉಡುಪಿಡ್ದು 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರಡ್ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮಡ್ ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬರ್ಪೆರ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಶೆತ್ರಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಗ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಪತ್ತು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಚವದುದ್ ಉಂಡು. ಎಲ್ಯ ಜೊಕುಲೆಗ್ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಶಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮದಿಕಾರಿಲು ಮಲ್ದೆರ್.ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ,ಸೇವೆ,ಶಿಕ್ಷಣ,ಕಲೆ,ಯಕ್ಷಗಾನ,ಸಂಗೀತ,ಸಾಹಿತ್ಯಗು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ಕೊರೊನ್ ಉಂಡು. ಅಶಕ್ತರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಥೊನ್ದ್ ಉಂಡು. ಅಂಚದ್ ಮಸ್ತು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಇಡೆಗು ಬರ್ಪೆರ್.