ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಂಕೋಲ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆರ್

ಅಂಕೋಲಾ: ಉಂದು ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊದ ಕರಾವಳಿದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡೊ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಯಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್.[೧]

ಭೌಗೋಳಿಕ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಂಕೋಲಾ ಪೇಂಟೆದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು 14°39'38 " ಉತ್ತರ: 74°18'17" ಪೂರ್ವ ಆದುಂಡು. ಉಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟೊಡ್ದ್ 17 ಮೀಟರ್(55 ಅಡಿ) ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರೊಡುಂಡು. ಗಂಗವಳ್ಳಿ ಸುದೆ ಈ ಊರುದ ಕೈತಲ್ಡ್ ಪರಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಯೊ ಸುದೆ. ಇಂದೆನ್ ಬೇಡ್ತಿ ಸುದೆಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಅರೆಗಾಲೊದ ತಾಪಮಾನೊ 30°ಸೆಂ.(ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್) ಬುಕ್ಕೊ 35°ಸೆಂ. ನಡುಟು ಪರಡ್‍ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಚಳಿಗಾಲೊಡು 33°ಸೆಂ. ಡ್ದ್ 20°ಸೆಂ. ದಾತ್ ಕಡಮೆ ಇಪ್ಪುಂಡು.
 2. ಬೇಲೆಕೇರಿಬಂದರ: ಅಂಕೋಲ ಕೈತಲ್‍ದ ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅದಿರ್ ಸಾಗಾಯರ ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರ್. ಮುಲ್ತುಡ್ದ್ ಚೀನಾ ಬುಕ್ಕೊ ಯುರೋಪ್‍ಗ್ ಕರ್ಬೊದ ಅದಿರ್ ಸಾಗಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಜನಸಂಖ್ಹೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. 2011 ನೆತ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕಾರೊ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕುದ ೨೦ ಪಂಚಾಯತ್‍ದ ೩೦೯ ಗ್ರಾಮೊಲು ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ೨೧,೦೭೯ ಇಲ್ಲ್‌ಲೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧,೦೧,೫೪೯ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಯಿಟ್ ಆಣುಲು ೫೧,೩೯೮ ಬುಕ್ಕೊ ಪೊಣ್ಣುಲು ೫೦,೧೫೧. ಮುಲ್ಪದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‍ಡ್ ಒಟ್ಟು ೨೨,೨೪೯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಅಯಿಟ್ ೧೧,೨೧೫ ಆನುಲು ಬುಕ್ಕೊ ೧೧,೦೩೪ ಪೊಣ್ಣುಲುಂದು ದಾಖಲಾತ್ಂಡ್.[೨]
 2. ಅಂಕೋಲಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯೊಲೆನ್ ಉಳಗೊಂಡ್ಂದ್ಂಡ್. ನಾಡವೆರ್, ನಾಮಧಾರಿಲು, ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡೆರ್, ಮರಾಠ ಕೊಂಕಣಿಲು ಬೊಕ ಮುಸ್ಲಿಮೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಕೋಲ ಪಟ್ಟಣೊಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಸೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಕನ್ನಡದ ಬಾಸೆ ಪಾತೆರುನ ರೀತಿ ಬಯಲು ಸೀಮೆದ ಕನ್ನಡೊದು ವಂತೆ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಕೊಂಕಣಿ ಮುಲ್ಪದ ನನೊಂಜಿ ಬಾಸೆ.

ಅಂಕೋಲದ ತಾಲೂಕುದ ಗ್ರಾಮೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಚವೆ
 2. ಅದಿಗೊನ್
 3. ಅಡ್ಲೂರ್
 4. ಅಗ್ರಗೋಣ
 5. ಅಗ್ಸುರ್
 6. ಅಲ್ಜೆರಿ
 7. ಅಂದ್ಲೆ
 8. ಆವೆರ್ಸ
 9. ಬಾಲಲೆ
 10. ಬಾಳೆಗುಳಿ
 11. ಬೆಳಂಬಾರ್
 12. ಬೇಲಿಕೇರಿ
 13. ಬೆಳ್ಸೆ
 14. ಭಾವಿಕೇರಿ
 15. ಬಿದ್ರಗೆರ್
 16. ಬಿಳಿಹ್ಯೊಂಗಿ
 17. ಬೊಬ್ರುವಾಡ
 18. ಬ್ರಾಹ್ಮರ್
 19. ದೇವಿಗದ್ದೆ
 20. ದೋಂಗ್ರಿ
 21. ದೇವರ್‍ಬಾವಿ
 22. ಗುಂಡಬಾಳ
 23. ಹಲ್ವಳ್ಳಿ
 24. ಹಾರ್ವಾಡ
 25. ಹತ್ತಿಕೇರಿ
 26. ಪದ್ಮಾಪುರ್ ಹೆಗ್ಗರ
 27. ಮಕ್ಕಿಗದ್ದೆ
 28. ಹೆಗ್ಗರ್ನಿಕೋಟೆದೇವಿ
 29. ಹಿಚ್ಕಡ
 30. ಹಿಲ್ಲೂರು
 31. ಹಿತ್ತಲ್‍ಮಕ್ಕಿ
 32. ಹೊಸ್ಕೆರಿ
 33. ಜೋಗ
 34. ಜಾಮ್‍ಗೋಡ್
 35. ಕಬ್ಗಲ್
 36. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ
 37. ಕಮ್ಮನಿ
 38. ಕಣಗಿಲ
 39. ಕೆಂಡಿಗೆ
 40. ಕೆಣಿ
 41. ಕೆಂಕಣಿ ಶಿವಪುರ
 42. ಕೊಗ್ರೆ
 43. ಕುಂಬಾರ್‍ಕೇರಿ
 44. ಕುಂಟ್ಗಣಿ
 45. ಲಕ್ಕೆಗುಳಿ
 46. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
 47. ಮಣಿಗದ್ದೆ
 48. ಮಂಜಗುಣಿ
 49. ಮೊಗಟ
 50. ಮೊರಳ್ಳಿ
 51. ನದಿಬಾಗ್
 52. ನವಗದ್ದೆ
 53. ನೆಲ್ಲೂರ್‍ ಕಂಚಿನ್‍ ಬೈಲ್
 54. ಪೂಜಗೇರಿ
 55. ಸಗಡಗೇರಿ
 56. ಶೆಟಗೇರಿ
 57. ಶೇವೆಗುಳಿ
 58. ಶಿಕ್ಲಿತುರ್ಲಿ
 59. ಶಿಂಗನಮಕ್ಕಿ
 60. ಶಿರಗುಂಜಿ
 61. ಶಿರೂರು
 62. ಸುಂಕ್ಸಾಲ್
 63. ಸೂರ್ವೆ
 64. ತಾಕತ್‍ಗೇರಿ
 65. ತೊರ್ಕೆ
 66. ತೆಂಕಕೇರಿ
 67. ಉಲ್ವಾರೆ
 68. ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗ್ಗಾರ್
 69. ವಂದಿಗೆ
 70. ವರಿಲ್ಬೇನ
 71. ವಾಸರ್ ಕುದ್ರಿಗೆ
 72. ವಡಿಬೊಗ್ರಿ

ಉಪ್ಪುದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಗ್ಲಿಷೆರ್ ಉಪ್ಪುತ ಮಿತ್ತ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾಡೆಯ್ಯೆರ್. ಅಪಗ ಭಾರತಿಯೆರ್ ಸುರ್ ಮಾಲ್ತೆರ್. ಉಪ್ಪು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯೊಡು ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಆಯಿನ ಉಪ್ಪುಗುಲಾ ಕರ ವಿದಿಸಾಯೆರ್ ಇನ್ಪಿನವು ದೇಶ ವಾಸಿಲೆಗ್ ತಡೆಯೆರ್ ಆವಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಉಪ್ಪುದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಭಾಗವಾದ್ ಗೋಕರ್ಣದ ಕೈತಲ್ ಕಡಲಕರೆತ ಗಂಗಾವಳಿ ತುದೆತ ಅಳಿವೆಲೆಡು ತದಡಿ, ಮಂಜುಗುಣಿ, ಸಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೊಲೆನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಊರುದಕುಲು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಕಾಯಕೊನು ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್.

ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಅಂಗವಾದ್ ಸುರುವಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದಿಮೆ ಇನಿಕುಲಾ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು. ಕಡಲ್ದ ಅಳಿವೆದ ಬರಿತ ಕಂಡೊಲೆಗ್ ಕಡಲ್ದ ನೀರುನು ಪರಡಾದ್ ನಿಸರ್ಗದ ದೊಂಬುದ ಎರಿಟ್ (ಸೌರ ಶಕ್ತಿ; solar energy) ನೀರುನು ಆಜಾವೆರ್. ದಿನಕುಲು ಕರಿಯಿನಂಚನೆ ದೊಂಬುಡು ನೀರ್ ಆಜೊಂದು ಪೋದು ನೀರುಡು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಪಟಿಕ-ಪರೆಲ್(crystal)ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುದ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ನಿಕ್ಷೇಪ ವಾಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬರಿಕ್ ಒಯಿತ್ ದ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ದ್ ರಾಶಿ ಪಾಡುವೆರ್. ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ತಾಣೊಲೆನ್ "ಉಪ್ಪುನಾಗರ" (ಉಪ್ಪಿನ+ಆಗರ) ಇಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಅಂಕೋಲದ ಕಡಲಕರೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬೇಲೆಕೇರಿ
 • ನದಿಬಾಗ್
 • ಬೆಳಂಬಾರ್
 • ‍ಕೇಣಿ
 • ಹನಿ ಬೀಚ್ (ಹೊನ್ನೆ ಬೈಲು)
 • ನೇಚರ್ ‍ಬೀಚ್

ಅಂಕೋಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಕೋಲದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಕೋಲೊಡು ದಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಉಂಡು. ಅಯಿಕುಲೆಡ್ ಹೊನ್ನ ರಾಕ, ಆರ್ಯದುರ್ಗ,ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲು ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು.[೩]

ಹೊನ್ನ ರಾಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕ ಇನ್ಪಿನಕುಲು ಇರ್ವೆರ್ ವೀರ ಸೈನಿಕೆರ್ ದುಂಬುದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ನಡತಿನ ಲಡಾಯಿಲೆಡ್ ಪೊರುಂಬುದು ಸೈತಿನಕುಲು.(ತುಳುನಾಡುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ನಕಲೆಗ್ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ). ಮೊಕಲೆನ ಬಗೆಟ್ ದಿಂಜ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇವರೊಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅಂಕೋಲೊಡು ಈ ವೀರರೆನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಗುಡಕಟ್ ದೆರ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನೊಗುಲಾ ಮೊಕಲೆನ ಪುದರ್ ದೀತೆರ್.

ಆರ್ಯದುರ್ಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನೊಡುಡು ಬೇರ್ ಊರ್ದಿನೆಕ್ಕ್ ಅಂಕೋಲಾ ಪೇಂಟೆದ ಆರ್ಯ-ದುರ್ಗ ಇನ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಉದರ್ಮೆ ಆದುಂಡು. ಸುಣ್ನ ಗಾರೆಡ್ ಕಟಿದಿನ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಗೋವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲೆನ ರೂಪೊಡೇ ಉಂಡು.

ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಕೋಲಾದ ಕೈತಲ್ದ ಸೂರ್ವೆ ಗ್ರಾಮೊಡು ಗುಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ದೇವೆರೆನ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಂಕೋಲಾದ ಪೇಂಟೆದ ಕೈತಲ್ ವಂದಿಗೆಡ್ ನನೊಂಜಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ದೇವೆರೆನ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಇನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೆರ್. ತುಳುನಾಡುಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಡು ಆದಿದ ದೇವೆರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬೆರ್ಮೆರ್ ದೈವ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ದೇವೆರ್ ಇಂದ್ ಆತುಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಗುಡಿಟ್ ಊರುದಕುಲು ಸೇರ್ದ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬಬ್ರು ದೇವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಂಕೋಲಾದ ಬಬ್ರುವಾಡ ಪ್ರದೇಶೊಡು ಬಬ್ರು ದೇವನ ಗುಡಿ ಉಂಡು.

ಭಗವಾನ್ ಸರಹುನಾಥ್ ಮಂದಿರಗಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಗಾಬಿತ್ ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಸರಹುನಾಥ್ ಮಂದಿರ.
 • ಭಗವಾನ್ ಸರಹುನಾಥ್ ಮಂದಿರ, ತದಡಿ, ಗೋಕರ್ಣ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.google.co.in/?gfe_rd=cr&ei=-wp_Vdb5O-bI8AfZ-r3oDQ#q=ankola+map
 2. "Archive copy". Archived from the original on 2004-06-16. Retrieved 2004-06-16. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
 3. https://www.youtube.com/watch?v=6JYG2DD7Iis
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂಕೋಲ&oldid=149158"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು