ಅಂಜಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಂಜಲ್

ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ ಸಮುದ್ರದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿತ ಮೀನ್. ಉಂದೆನ್ Spanish mackere ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಮಾಂತೆರೆ ಬಾಸೆಟ್ Seer fish ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಅಂಜಲ್

ನೀರ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಮೀನ್‍ನ್ ಪಾಡ್‍ಂಡ ಮೀನ್‍ಲ್ ಸೈಪುಂಡು. ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಸಾಂಕುನ ಕ್ರಮೊ ಇಜ್ಜಿ. ಮೀನ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪಿನೇನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ್ ತುವೊಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮನಸ್‍ಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಮಡ ಇತ್ತಿನ ಕೋಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಮೀನ್ ಪನ್ಪಿ ಪದೊಕ್ಕು ಅರ್ತೊ ಪಂಡ ಬಿರೆಲ್‍ ರ್ದ್ ಕೂಡ್‍ನ ಅವಯವೊಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಕಿವಿರುಲೆನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಲವಾಸಿಲ್, ತರೆಬುರುಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಪಡೆವೊಂದಿನ ಪ್ಯಾರಫ಼ೈಲೆಟಿಕ್ ಜೀವಿಲೆನ ಗುಂಪುದ ಓವ್ವೇ ಸದಸ್ಯನ್ ಮೀನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊಡು ಜೀವಂತವಾಯಿನ ಹ್ಯಾಗ್‍ಫಿಶ್, ಲ್ಯಾಂಪ್ರೀಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಲುಕುಲೆನ್ ಹೊಂದ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಮೀನ್, ಒಟ್ಟುಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿರ್ನಾಮವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಗುಂಪುಲೆನ್ ಒಳಗೊಂಡ್‍ದುಂಡು. ಬಹುತೇಕ ಮೀನ್‍ಲು ಸುತ್ತಲ್‍ದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾಯಿನಂಚ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬದಲಾಪುನೆಕ್ ಅನುವು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಶೀತರಕ್ತದ ಜೀವಿಲು, ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯ ಈಜುಗಾರೆ ಮೀನ್‍ಲೆನ ಪೈಕಿ ಬೊಲ್ದು ಶಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂನಾದಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮೀನ್ ಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶೊನುಲಾ ತಡೆವುನ ಶಕ್ತಿನ್ ಪಡೆವೊಂದ.

ಅಂಜಲ್‍ದ ಗುಣೊ

ಅಂಜಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಮೀನ್[೧]. ಉಂದೆನ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಂಜಲ್ ಮೀನ್‍ಗ್ ಕ್ರಯಲಾ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನ್ ಒಂಜೆರ್ದ್ ೧೦-೧೫ ಕಿಲೊ ಮುಟ್ಟಲಾ ತೂಕುಂಡು.

ಅಂಜಲ್‍ನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲಪುನ ಕ್ರಮೊ

ಅಂಜಲ್ ಬಾರಿ ರುಚಿತ್ತ ಮೀನ್. ಉಂದೆಕ್ ಗಿರಾಕಿಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಯೊಲಾ ಜಾಸ್ತಿ.

  • ರವೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಾಯಿಪುವೆರ್
  • ಗಸಿ ಮಲ್ಪುವರ್
  • ರೆಸೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್
  • ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆರ್
  • ನೆಕೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

  1. (PDF) http://eprints.cmfri.org.in/2352/1/Article_07.pdf. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂಜಲ್&oldid=170058"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು