ಅಂಡಾಶಯದ ಗಡ್ಡೆಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ರಡ್ಡು ರೀತಿದ ಗಡ್ಡೆಲು ಉಲ್ಲಾ,

  • ಅಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಲು
  • ಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಲು

ಅಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇ ಗಡ್ಡೆಲು ಇರ್ವೊರ್ದು ನಲ್ಪ ವರ್ಷೊದ ಪೊಣ್ಜೋಲೆಡ್ ತೊಜ್‌ದ್ ಬರ್‌ಪುಂಡು. ಐನ್ ಸೆಂ.ಮೀ. ರ್‌ದ್ ದಂಟುನ ಚೆಂಡ್‌ದಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ಸೆಂ. ಮೀ. ರ್‌ದ್ ಎಲ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಗಡ್ಡೆಲು ಐತಾತಿಗೆ ಕರವುಂಡು. ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತಿ ಗಡ್ಡೆಲೆನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ತೇ ದೆಪ್ಪೊಡು, ಇಜ್ಜಿಂಡಾ ಆಯಿಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರು, ಆವು ಪೀಂಟ್‌ದ್ ಬೇನೇ ಜೋರಾವು, ಅಂಚೆನೆ ಬುಡುಂಡಾ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಗಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಸಂಭವ ಉಂಡು.

ಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಲು/ಆಂಡೊದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಗಡ್ಡೆಲು ನಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್‌ನ್ ಎಚ್ಚ ಉಪಯೋಗ,ಟಾಲ್ಕ್‌ಮ್ ಪೊಡಿ ಪೆದ್ದುನ ಜಾಗೆಡ್ ಎಚ್ಚ ಎಚ್ಚ ಪಾಡ್ಂಡ ಕಲ್ನಾರು ಅಂಡೊದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬುಲೆಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾಪುಂಡು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷೊಡ್ ಐನೆರ್ದ್ ಪದಿನೈನ್ ಪೊಂಜೊವ್ಲೆ‌ಡ್ ತೊಜ್‌ದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್. ಜೊಕುಲು ಅವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಜೊಕುಲು ಇತ್ತಿನಕ್‌ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ರೋಗದ ಸೂಚನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಜಿಬೇನೆ, ಅಜೀರ್ಣ, ವಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಿ, ಕಾರ್ ಭಾಪುನಿ ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]

ಚಿಕಿತ್ಸೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ಷ ಕಿರಣ-ಚಿತ್ರ, ಎನ್‌ಡೊಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ತೂದ್ ಅಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಗರ್ಭನಾಳ ಅಸ್ಥಿ ರಜ್ಜು ಸಮೇತ ದೆತ್‌ದ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ರೋಗಿಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗೊಳ್ ಗೊಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿನೊಮೈಸಿನ್-ಡಿ, ೫-ಪ್ಲೋರೊಯುರಸಿಲ್, ಸೈಕ್ಲೋಫಾಸ್ಪಮೈಡ್, ಬ್ಲಿಯೊಮೈಸಿನ್, ವಿನ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/159675.php
WWWW2018 test 2.svg ಈ ಲೇಕನೊನು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಗಳಸಾಯಿನೆ/ಸಂಪೊಲಿತಿನೆ.