ಅಂತರ್ಜಾಲೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಅಂತರ್ಜಾಲ[೧] ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆತ್ನ್ದ್[೨].ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ತೆದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜ೦ಡಾ ಸಂಸ್ತೆದುಳಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಲೇನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮನ್ಪುಂದ್.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
  2. http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet