ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಂಬಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ

ಅಂಬಿ ಕೈಕಂಜಿಲು (ಜಾನುವರೊ)ಲು ತಿಂದ್‌ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನ ಪೀಯಿ.

ಅಂಬಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂದಂಬಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಜಿಲೆನ ಅಂಬಿ, ಉಂದು ಮಾಂತ ಸುದ್ದೊತ ಕೆಲಸೊಗು ಅಪುಜಿ.

ಪಚ್ಚಂಬಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಜಿ ಅಂಜಬಿ, ನೆನ್ನ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ನೆಲಕ್ಕ್ ಅಂಬಿ ಕೆರೆಪಿಯರ ಬೋಡಪುಂಡು.

ಬಜಂಟ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೊಂಬುಟ್ ಉಲುಂಗುನ ಅಂಬಿ

ನಂಬೊಲಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಂಬಿಗ್ ಉಬ್ಬಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
  • ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ಂಡ ಸುದ್ದ ಅಪುಂಡು

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಅಂಬಿಡ್ ಒರಸಾರಿ ಮಳ್ಪುನಿ.
  • ಕಂಜಿದ ಅಂಬಿ ಸುದ್ದೊಗುಲಾ ಅತ್ತ್ ಮರ್ದ್‌ಗ್ಲ ಅತ್ತ್.
  • ಪರ ಕಾಂಟ್ಯಗ್ ಅಂಬಿದ ಬಲೊ ಪರ ಸರ್ರೊಗು ಗಂಜಿದ ಬಲೊ.
  • ಅಂಬಿಗ್ ಬಜಂಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂಬಿ&oldid=144236"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು