ಅಡ್ಕಬಾರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅಡ್ಕಬಾರೆ

ತುಳುಟ್ಟು ಅಡ್ಕಾರೆ, ಅಡ್ಕಬಾರೆ ಪಂದ್ ಪುದರುಪ್ಪುನ ಉಂದು ಒಂಜಿ ತ೦ಪು ಕಜಿಪುಗಾಪಿನ ಕಾಯಿ.

ಇಪ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಡ್, ಗುಡ್ಡೆ, ಬೈಲ್ ಜಾಗೆಡ್ ತನ್ನತಿಗೇ ಬುಳೆವುನ ಮರ. ದೈ ನಡ್ದ್ ಜನಕುಲು ಬುಲೆಪುನ ಬಾರೀ ಕಮ್ಮಿ. ನೆತ್ತ ಪೂ ತೂವರೆ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮೆನಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಟ್ಟು ಅಡ್ಕಾರೆ, ಅಡ್ಕಬಾರೆ ಪಂದ್ ಪುದರ್. ಕನ್ನಡಡ್ ಅಡ್ಕ ಬಾಳೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಹಿಂದಿಡ್ पेंडारो /ಪೆಂಡಾರೊ ಪಂದ್ ಪುದರುಂಡು.

ತೂವರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡ್ಕಬಾರೆ ಮರಟ್ ಮುಳ್ಳು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಾಯಿ ತೂವರೆ ಮುಸುಂಬಿಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮರ 6-8'ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆವುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗೊಳ್ಗು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಅಂಚೆನೇ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಬಾರೀ ಕೈಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಯಿನ್ ಮೂರುದು ಬೈಪಾದ್ ನೀರ್ ದೆತ್ತುದು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಾಯಿನ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಚನಿಲ್ ದಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲು ತಿನ್ಪ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]