ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅತ್ತೂರ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕೆತೊಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ದೇವಾಲಯ. ಉಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕುದ ಅತ್ತೂರು ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಉಂಡು.ಉಂದು ಪರ್ಪಲೆ ಗುಡ್ಡೆದ ಮುದೆಲ್ ಡ್ ಉಂಡು. ಈ ಚರ್ಚ್ ದ ಪುದರ್ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್. ಆಂಡ ಉಂದು ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚ್ ಪಂದ್ದೇ ಪುದರರರ ಪಡೆಯಿನವು. ಉಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ೫೮ ಕಿ.ಮಿ ದೂರೊಡು ಉಂಡು.[೧]

ಸ್ಥಾಪನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಚರ್ಚ್ ೧೭೫೯ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್.ಕಾರ್ಲಡ್ ನಿಲೆ ಆಯಿ ಕೆಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಗ್ ಪಂಡ್ದ್ ಕಾರ್ಲ ಪೇಂಟೆದ ಸಾಲ್ಮರ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನೆ ಕೆಥೊಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆನ್ ಬಂದನ ಮಲ್ತಿನಪಗ ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಇತ್ತಿ ೨೬ ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇವಾಲಯೊಲು ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಐಟ್ ಕಾರ್ಲದ ಈ ಚರ್ಚ್ ಲಾ ಒಂಜಿ. ೧೮೦೧ಟ್ಟ್ ನಕ್ರೆದ ಸಾದಿದಲ್ಪ ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು. ೧೮೩೯ಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ದೇವಾಲಯೊಡು ಜಾಗೆ ಕಮ್ಕಿ ಆಯಿನೆಡ್ದ್ ಒತ್ತೆ ಇತ್ತಿ ಜಾಗೆಗ್ ಬದಲಾಂಡ್.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರೆವ್ ಫಾ.ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೋನಿಸ್ ೧೮೩೯ ಟ್ಟ್ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ದ ಎಲ್ಯ ಚರ್ಚ್‌ನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ಚರ್ಚ್‌ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ದೇಶೊಲೆ ಕಲೆಕ್ಕುಲೆನ್ ತೋಜಾವುನ ನೂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರೊನು ೧೯೯೭ಟ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ೧೯೯೮ ಕಾರ್ನಿಕದ ಕೆದುನು ದುರಸ್ತಿ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಪಿರಾಕ್ ದ್ದಿಂಚಿ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರ್ನಿಕದ ಮೂರ್ತಿನ್ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್.

ನಂಬಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ ದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುದಾಕುಲು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೊಗು ಬರ್ಪೆರ್. ಪರಕೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಗುಣ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆ ಸಂದಾವೆರೆ ಪಂಡ್ದೇ ಸಾರ ಸಾರ ಜನೊಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೆರ್. ನಂಬಿನ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ಈ ಕ್ಚೇತ್ರೊಗು ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾವುನ, ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಪೆ ಪರಕೆ ಪಾಡುನ, ಕೆದುತ್ತ ಪವಿತ್ರ ನೀರ್‌ನ್ ಕೊನೊಪಿನ ಕ್ರಮ ಇನಿಕ್ಕ್ ಲಾ ಉಂಡು.

ವಿಸೆಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಸ್ಥಾನೊಟು ಇಪ್ಪಿಲೆಕೊ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಪನ್ಪಿ ಕೆದು ಮುಲ್ಪ ವಿಸೆಸೊ. ಬುಕ್ಕ ಪರಕೆ ಪಂಡ್‌ತ್ ಅಯಿನ ರೂಪೊಲೆನಾ ಪಾಪೆ ಅತ್ ಕೊರ್ಪುನಾಲ ಮುಲು ವಿಸೆಸೊ ಅದುಂಡು.ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ನಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವೆರೆ ಕಾರಣ ಆಯಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸೆರೆ ೧೩ ಇಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿ ಭಕ್ತೆರೆಗ್ ದರ್ಶೊನೊಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ೧೯೨೨ಟ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲುಪ್ಪು ಪರ್ಪಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ೧೯೨೨ಟ್ಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಸು ಉಂಡು ಐಕಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಕುರ್ಸು ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಗುಡ್ಟೆಗ್ ಭಕ್ತೆರ್ ಮಿತ್ತಾದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ವರ್ಷೊಗೊರ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು.

ನಡಪು ಪೂಜೆಲು, ಉತ್ಸವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಲು ಐತಾರದ ರಡ್ಡ್ ಪೂಜೆಲು ಅತ್ತಂದೆ ಗುರುವಾರ ಬೈಯ್ಯದ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಜನವರಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ೫ ದಿನತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ಅನಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/catholic/catholic_1.shtml#top