ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬುಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೆನ ಸಮೂಹ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಡ್ ಬಲಿಪುನ, ದಕ್ಕುನ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. [೧]

ಬಲಿಪುನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಲಿಪುನ ಪಂಥೊಡು ೧೦೦,೨೦೦,೪೦೦,೮೦೦,೧೫೦೦,೩೦೦೦ ಇಂಚ ವಿವಾಗೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಲಿಪುನೆಟ್ ರಿಲೆ ಪನ್ಪುನ ಬಲಿಪಾಟಿಕೆಲ ಉಂಡು.ಉಂದೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಸುರುತಾಕುಲು ಕೋಲು ಪತೊಂದು ಬಲಿತ್‌ದ್ ಅಕುಲೆನ ಪಾರ್ಟಿದ ನನೊರಿಯಗ್ ಕೊರೊಡು ಆಯೆ ಬಲಿತ್‌ದ್ ನನೊರಿಯಗ್ ಕೊರೊಡು ಏರ್ ಸುರು ಮುಟ್ಟುವೆರ ಅಕುಲು ಗೆಂದಿಲೆಕ.

ದಕ್ಕುನ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಕ್ಕುನೆಟ್ ಸ್ವಟ್ ಬೂಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್, ಜವುಲಿನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಲಾಗ್ಯುನೆಟ್ ಹೈ ಜಂಪು, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪು ಇಂಚ ಉಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
  1. https://www.olympic.org/athletics