ಅರ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅರ್ತಿ

ಅರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಮರ ನೆನ್ನ್‌ ಅರ್ತಿ ಕಾಯಿ, ಅರ್ತಿ ಪಂರ್ದ್, ಅಂಜೂರದ ಪಂರ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.‌ ಉಂದೆಕ್ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ 'ಸೈಕೋನಿಯಂ' ಪಂದ್ ಪುದರ್. ಇ ಪರಂದ್‌ಡ್ ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ ಬುಕ್ಕ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಬುಕ್ಕ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್‍‌ಳ್‌ ಉಂಡು.

ಅರ್ತಿಕಾಯಿ

ತೂಯರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮರ. ನೆನ್ನ ಎತ್ತರ ಸು. 3-5 ಮೀ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರೊಗ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆ ದೊರಗ್, ಅಡಿ ಪುಡಟ್ ರೋಮ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪರ್ಂದ್ ಇರೆಕುಲೆ ಎಡೆಟ್ಟ್ ಅಪುಂಡು.

ವಿಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಉಂದು ಕಾಯಿಲಾ ಅತ್ತ್, ಪಂರ್ದ್ ಲಾ ಅತ್ತ್. ಅರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೂರ ಪಂಡ ಸಾರ ಪೂಕುಲೆನ್ ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಉಲಯಿ ದೆಂಗಾದ್ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ತೊಟ್ಟು . ಮಸ್ತ್ ಪೂಕುಲೆನ ಗೊಂಚಿಲ್ ಅಡಿಮೇಲಾದ್ ಉಲಯಿ ಕುಲ್ಲುದ್ ಕಾಯಿದ ರೂಪೊಲೆಕ ನಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಅರ್ತಿ, ಅಂಜೂರ, ಗೋಲಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಪೂರಾ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನವು ಆದುಂಡು. ಈ ಮರಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Ficus ಜಾತಿದ ಮರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ Ficus ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ಓವ್ವೆ ಪೊಸ ಮರಕ್ಕುಲು ಪುಟ್ಟೋಡಾ೦ಡ ಅಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪುರಿತ್ತ ಸಕಾಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪುರಿ ಅತ್ತುಂಡ ಪಾಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್೦ದಾಂಡ ಅರ್ತಿ, ಅಂಜೂರದಂಚಿನ ಮರತ್ತ ಸಂತಾನ ಅರಿಪುಂಡು. ಈ ಪುರಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Fig Wasp ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಾಯಿ ಅಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ತಿ, ಅಂಜೂರದ ಪೂಕುಲೆಡ್ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆದ್ ಬೀತ್ತ್ ಪುಟ್ಟೋಡಾಂಡ Fig Wasp ಕಾರಣ. ಈ ಪುರಿಕ್ಲೆಡ್ ನೂದೇರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಜಾತಿ ಉಂಡು. ಗರ್ಭ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಂತೆಲು ತೆತ್ತಿ ದೀಯೆರೆ ಜಾಗೆ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಅಪಗ ಈ ಅರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೂರದ ಕಾಯಿ(ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲ್) ವಿಸೇಸ ಆಯಿನ ಪರಿಮಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾಂತೆಲು ರಾದ್ ಅರ್ತಿ, ಎಲ್ಯ ಒಟ್ಟೆಡ್ ಉಲಯಿ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪೋನಗ ಅಯಿತ ರೆಂಕೆ, ಕೊಂಬು ಪೂರಾ ಪೊಲೀದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿನ ಪಾಂತೆಗ್ ಪಿರ ಪಿದಾಯ್ ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಅವು ಆ ಕೈದಂಚಿನ ಪೂತಾ ಉಲಯಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಯ್ಕ್ ಗೊತ್ತವಂದಿಲೆಕನೇ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಉಲಯಿರ್ದ್ ಅರ್ತಿತ ಕಾಯಿ ಬುಳೆವುಂಡು.

ಉಪಯೋಗೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಇತ್ತಿನ ಈ ಮರತ ಗೆಲ್ಲ್, ಇರೆ, ಕಾಯಿ, ಪರಂದ್ ಪೂರಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ದಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅರ್ತಿಕಾಯಿನ್ ಅಟಿಲ್ ಡ್ ಚಟ್ನಿಗ್, ಕಜಿಪುಗ್ ಪಾಡುವೆರ್, ಅತ್ತಾಂದೆ ಉಪ್ಪುನೀರ್ ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮರಿಯಲೊಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪಟಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇರೆ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಂದ್ ಪರ್ಂದ್ The Expulsion ಪರ್ಂದ್

Leaves and green fruit on common fig tree

Common fig fruit

The Expulsion from the Garden of Edenfresco depicting a distressed Adam and Eve, with and without fig leaves, by Tommaso Masaccio, 1426–27

Cutaway-section displaying the fruit anatomy

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅರ್ತಿ&oldid=163296"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು