ಅರ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅರ್ತಿ

ಅರ್ತಿ ಒಮಜಿ ಜಾತಿತ ಮರ ನೆನ್ನ್‌ ಅರ್ತಿ ಕಾಯಿ, ಅರ್ತಿ ಪಂರ್ದ್, ಅಂಜೂರದ ಪಂರ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.‌ ಉಂದೆಕ್ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ ’ಸೈಕೋನಿಯಂ’ ಪಂದ್ ಪುದರ್. ಇಇ ಪರಂದ್ಟ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ,ತಾಮ್ರ ಬುಕ್ಕ ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ ವಿಟಮಿನ್‍ಗಳ್‌ ಉಟ್ಟು.

ತೂಯರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮರ. ನೆನ್ನ ಎತ್ತರ ಸು. 3-5 ಮೀ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರೊಗ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಪುಡೆ ದೊರಗ್, ಅಡಿ ಪುಡಟ್ ರೋಮ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪರ್ಂದ್ ಇರೆಕುಲೆ ಎಡೆಟ್ಟ್ ಅಪುಂಡು.

ವಿಸೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ ಉಂದು ಕಾಯಿಲಾ ಅತ್ತ್, ಪಂರ್ದ್ ಲಾ ಅತ್ತ್. ಅರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೂರ ಪಂಡ ಸಾರ ಪೂಕುಲೆನ್ ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಉಲಯಿ ದೆಂಗಾದ್ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ತೊಟ್ಟು . ಮಸ್ತ್ ಪೂಕುಲೆನ ಗೊಂಚಿಲ್ ಅಡಿಮೇಲಾದ್ ಉಲಯಿ ಕುಲ್ಲುದ್ ಕಾಯಿದ ರೂಪೊಲೆಕ ನಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಅರ್ತಿ, ಅಂಜೂರ, ಗೋಲಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಪೂರಾ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನವು ಆದುಂಡು. ಈ ಮರಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Ficus ಜಾತಿದ ಮರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ Ficus ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ಓವ್ವೆ ಪೊಸ ಮರಕ್ಕುಲು ಪುಟ್ಟೋಡಾ೦ಡ ಅಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪುರಿತ್ತ ಸಕಾಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪುರಿ ಅತ್ತುಂಡ ಪಾಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್೦ದಾಂಡ ಅರ್ತಿ, ಅಂಜೂರದಂಚಿನ ಮರತ್ತ ಸಂತಾನ ಅರಿಪುಂಡಉ. ಈ ಪುರಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Fig Wasp ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕಾಯಿ ಅಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರ್ತಿ, ಅಂಜೂರದ ಪೂಕುಲೆಡ್ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆದ್ ಬೀತ್ತ್ ಪುಟ್ಟೋಡಾಂಡ Fig Wasp ಕಾರಣ. ಈ ಪುರಿಕ್ಲೆಡ್ ನೂದೇರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಜಾತಿ ಉಂಡು. ಗರ್ಭ ಪಡೆಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಾಂತೆಲು ತೆತ್ತಿ ದೀಯೆರೆ ಜಾಗೆ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಅಪಗ ಈ ಅರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೂರದ ಕಾಯಿ(ಪೂತ ಗೊಂಚಿಲ್) ವಿಸೇಸ ಆಯಿನ ಪರಿಮಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾಂತೆಲು ರಾದ್ ಅರ್ತಿ, ಎಲ್ಯ ಒಟ್ಟೆಡ್ ಉಲಯಿ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪೋನಗ ಅಯಿತ ರೆಂಕೆ, ಕೊಂಬು ಪೂರಾ ಪೊಲೀದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಉಲಯಿ ಪೋಯಿನ ಪಾಂತೆಗ್ ಪಿರ ಪಿದಾಯ್ ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಅವು ಆ ಕೈದಂಚಿನ ಪೂತಾ ಉಲಯಿ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಯ್ಕ್ ಗೊತ್ತವಂದಿಲೆಕನೇ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ನಡಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಉಲಯಿರ್ದ್ ಅರ್ತಿತ ಕಾಯಿ ಬುಳೆವುಂಡು.

ಪಟಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇರೆ ಬುಕ್ಕ ಪರ್‌ಂದ್ ಪರ್‌ಂದ್ The Expulsion ಪರ್‌ಂದ್

Common fig - leaves and green figs.jpg

Ficus carica0.jpg

Masaccio-TheExpulsionOfAdamAndEveFromEden-Restoration.jpg

Feige-Schnitt.jpg

Leaves and green fruit on common fig tree

Common fig fruit

The Expulsion from the Garden of Edenfresco depicting a distressed Adam and Eve, with and without fig leaves, by Tommaso Masaccio, 1426–27

Cutaway-section displaying the fruit anatomy

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅರ್ತಿ&oldid=134282"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು