ಅಲಂಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಓಡು ಇಪ್ಪುನ ಕುಂಞಿ ದಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಮೃಗೊ. ನೆನ್ನ್ ಕನ್ನಡಟ್ ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ Indian pangolin (Manis crassicaudata) ಪನ್ಪೆರ್.

ಅಲಂಕ್

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ ತರೆ ನಡು ಬುಕ್ಕ ಬಿಲೊ ಪಂದ್ ತೂವುಲಿ. ಮೂಂಕು, ಮೊನೆ ಬುಡುತ್ಜಿ ಜಿವೊ ಇಡಿ ಓಡು ಚಿಪ್ಪಿ ಉಂಡು.[೧]

ಅಯಿನ ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಿಮ್ಮೊಲೆತ್ ಅಯಿನ್ ಅವ್ವೆ ಕಾಪುನ

ಉರಿ(ತಬುರು), ಪಿಜಿನ್, ಉದಲ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿಟ್ಟೆ ಪಿಟ್ಟೆ ಕಿಡೊಲೆನ್ ಪತ್ತುತ್ ತಿನ್ಪುಂಡು.

ಕಾಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲಂಕ್ ಉವ್ವೊ ಜುವೊ ವಿರೊಧಿ ಮೃಗೊಲೆತ್ ತನ್ನನ್ ತಾನ್ ಕಾಪುನ ಅ ಓಡು ಚಿಪ್ಪಿತೂಲಾಯಿ ನೂರೊಂತು ಚಾರೆ ಜಾಗೊತಿತ್ತುಂಡ ಕಲ್ಲ್‌ತ ಲೆಕೊ ಪೊರೆಲುನಾ.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.angelfire.com/planet/wildlifesl/articles/dn_pangolins_porcupines.htm
  2. https://www.iucnredlist.org/species/12761/45221874
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಲಂಕ್&oldid=128171"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು