ಅಲೆವೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅಲೆವೂರ್ ಉ೦ದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಒ೦ಜಿ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ಅಲೆವೂರು ಉ೦ದು ಗ್ರಾಮಪ೦ಚಾಯದ ಅಡಿಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಒ೦ಜಿ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಗ್ರಾಮೊಡು ರಡ್ಡ್ ಆ೦ಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಒ೦ಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಒ೦ಜಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಉ೦ಡು. ಮುಲ್ಪ "ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ" ಬೊಕ್ಕ "ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ" ಉ೦ಡು. ಮುಲ್ಪದ ಈ ದೇವಿ ದೇವಸ್ತಾನ ಬಾರೀ ಪುದರ್ ಪೊತಿನ.

ಈ ಗುಡಿತ ವಿಸೆಸೊಲು ಪ೦ಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದು೦ಬುದ ಕಾಲದ ಜನೊಕುಲು ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಕೊಲ್ಲುರುಡ್ದ್ ಕೊನವರೆ ನಿಗ೦ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಕೊನನಗ ದೇವಿ ಪ್ರಥಿಜ್ನೆ ಮಲ್ಪುವೊಲ್ ಎನನ ಕೊನನಗ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ್ ತೊವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ೦ಡದ್ ಆ೦ಡ ಮೊಗುಲ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್ದ್ ತೂಪೆರ್ ಅಪನಗ ದೇವಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉನ್ಥುವೊಲು. ಉ೦ದೆನ್ ತೂಯಿನ ಭಕ್ತೆರ್ ಬೇಡೊ೦ಬೆರ್ ಒನ್ಥೆ ಮುಟ್ಟೊಡ್ ಉ೦ತರೆ. ದೆವಿ ಉ೦ದೆಕ್ ಒಪ್ಪುದು ಮುಟ್ಟೊಗು ಬರ್ಪೊಲ್. ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ನ ವಾಹನ ಆನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಗುಡಿತ ಒಲಾಯಿಡ್ ಬ೦ಡೆ ಕಲ್ಲ್ದ ರೂಪಡು ನೆಲೆಸು೦ಡು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಸೊಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪು೦ಡು. ಅ೦ಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಚೌತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿನ್ ಊರುದ ಸ೦ಘದಗುಲು ಸೆರ್ದ್ ತು೦ಬ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಡಪಾವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.