ಆಡ್ಡ ಪುದರುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಆಡ್ಡ್ ಪುದರ್‍ ಪಂಡ- ನರಮಾನಿಗ್‍ ಪುದರ್‍ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಸುಲಭದ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಕಲು ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆದ ಪುದರ್‍ದ ಒಟ್ಟುಗು ಲೆಪ್ಪುನೆಕ್ಕ್‍ ಆಡ್ಟ ಪುದರ್‍ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್‍.

ಓಂಗೆಲೆ ಪೂಪೆಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಮರ್ಲೆ ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಪೊಟ್ಟೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ ಗಡಂಗ್ ಸೀನೆ

ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜು ಅಂಡೆ ದುರ್ಸು ತಿಗಲೆಗಂಟೆ

ಆಟಿಲ್‍ ಮಲ್ಪುನಕಲೆಗ್‍[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊದ್ದೆಲ್ ಶಂಕರೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಜೆನ್ನಿ

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಸಬುದಕಲೆಗ್‍[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೈಂಟರ್‍ ಸಾಮಿ ದಲಾಲಿ ಇಂಪು ಎರು ಮೈಂದೆ ಬೋಂಟೆ ಗುರುವೆ

ಕುಜರ್‍ ಲೀಲಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್‍ ಕಮಲ ಕುಡಿ ದೂಮೆ ಪಿಲಿ ದಾಸಣ್ಣೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದಾನಣ್ಣೆ ಬೆಡಿ ಮೋನೆ ಗರ್ನಲ್ ಕೇಶವೆ ಕದೊನಿ ಸುಬ್ರಯೆ

ಪೊಸ ಅಡ್ಡ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೊಬೈಲ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಮಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ರಾಮಣ್ಣೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೇಶವೆ


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]