ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆಮ್ಲಜನಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಆಮ್ಲಜನಕ (ಆಕ್ಸಿಜನ್) ಅನಿಲ ರೂಪೊದ ಒಂಜಿ ಮೂಲಧಾತು[೧]. ಇಂದೆತ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ೮. ಉಂದು ಪ್ರಪಂಚೊಡು ಮಾತ ಜೀವಿಲೆನ ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಉಂದು ಭೂಮಿಡ್ ದಿಂಜಿದಿಪ್ಪುನ ಮೂಲದಾತುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ವಾತಾವರನೊದ ೧/೫ ದಾತ್,ಭೂಪದರ(Earth's crust)ದ ತೂಕೊಡು ಶೇಕಡಾ ೪೯ ದಾತ್,ಖನಿಜ ಬುಕ್ಕೊ ಸಿಲೆಕ‍ಲೆ ತೂಕೊದ ಅರ್ದೊದಾತ್, ಬೂಮಿಡುಪ್ಪುನ ನೀರ್‍ದ ತೂಕೊದ ಶೇಕಡಾ ೮೯ ದಾತ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಂಡು. ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೊ ರೂಪೊಡು ಬನ್ನೊದಾಂತಿನ ರುಚಿದಾಂತಿನ ವಾಸನೆದಾಂತಿನ ಅನಿಲ. ನೀರ್‍ ಆಮ್ಲಜನಕ ತೆಲಿ ನೀಲಿ ಬನ್ನೊನು ಹೊಂದ್‍ದುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ೨ ಪರಮಾಣು ಸೇರೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ಪರಮಾಣುಲು ಸೇರ್ದ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಓಜೋನ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಸೂರ್ಯನ ನೇರೊಲು ಬನ್ನೊದ ವಿಕಿರನೊಡ್ದು ಬೂಮಿನ್ ಕಾಪುಂಡು. ಈ ಅನಿಲೊ ತೂ ಪೊತ್ತವುನ ಕ್ರಿಯೆನ್ ಬೆಂಬಲಿಸವುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿನ ಪುದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ[೨].

ಆಮ್ಲಜನಕೊದ ಚಕ್ರೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://www.uigi.com/oxygen.html
  2. http://www.rsc.org/periodic-table/element/8/oxygen