ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಆರ್ಯಭಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂತರ-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಆರ್ಯಭಟನ ವಿಗ್ರಹ

ಆರ್ಯಭಟೆ(೪೭೬-೫೫೦ಕ್ರಿ.ಶ.) ಭಾರತದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ.

ಆಯೆ ಆರ್ಯಭಟೀಯಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಗ್ರ೦ಥನ್ ಬರೆತೆ.

ಜೀವನದ ವಿಷಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟ ಆಯೆನ ಆರ್ಯಭಟೀಯ೦ ಬೂಕುಡು, ಕಲಿಯುಗ ಕರೀದ್ ೩೬೦೦ ವರ್ಷ ಆನಗ ಈ ಬೂಕು ಬರೆತೆಂದ್ ಪನ್ತೆ.ಅಪಗ ಆಯೆಗ್ ೨೩ವರ್ಷಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಆಯೆ ಕ್ರಿ.ಶ.೪೭೬ಡ್ ಪುಟ್ಟುದೆ ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆರ್.

ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟನ ಊರುದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಯಭಟೀಯಮ್ ಬೂಕುಡು ದಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಂಡ, ಭಾಸ್ಕರ ೧ ಪನ್ಪಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ಯಭಟೆ ಆಸ್ಮಕೀಯ (ಪಂಡ, ಆಸ್ಮಕ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತಿನಾಯೆ) ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ[೧]. ಬುದ್ದನ ಕಾಲಡ್ ಕೆಲವು ಅಸ್ನಮಕ ಜನರ್ ನರ್ಮದಾ-ಗೊದಾವರಿ ಸುದೆತ ನಡುಟಕು ಬತ್ತೆರಿಗೆ; ಅನ್ಚಾದ್ ಆರ್ಯಭಟನ ಜಾಗೆ ಅವೇನ್ದ್ ಪನೊಲಿ.

ಪುಸ್ತಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟೆ ಗಣಿತಡ್ ,ಖಗೊಳ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ್ ಬರೆತೆ.

ಆಯೆನ ಪುಸ್ಥಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಆರ್ಯಭಟೀಯಮ್,ಭಾರತ ದೇಶೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನೊಗು ಸಮಂದಪಟ್ಟಿನ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಒಂಜಿ.
  • ಆರ್ಯಸಿದ್ದಾಂತ,ಉಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕನ್ದಿನ ಗ್ರ೦ಥ. ಆನ್ದ ಉನ್ದು ಇತ್ತ್ನನ್ದ್೦ದ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಪುಸ್ಥಕಡ್ದ್ ಗೊತ್ತಪುನ್ಡು.
  • ಅಲ್-ನನ್ಫ಼್ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆದ ಗ್ರ೦ಥ.ಅರ್ಯಭಟೆನ ಪುಸತಕದ ಅನುವಾದನ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ಡ್ ಆನ್ದ ಅಯ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ.

ಗಣಿತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟೆ ಆ ಕಾಲೊಡೆ ಪಯ್ತ ಮೌಲ್ಯನ್ ಪನ್ತೆ. ಆಯೆ ಬೀಜಗಣಿತದ ವಿಷಯಡ್,ಟ್ರಿಗ್ನೊಮೆಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಸಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ತೆ.

ಖಗೊಳಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಟ್ಟ್ ಆಯೆ ಸೌರಮ೦ಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತೆ.ಗ್ರಹಣ ಯೆನ್ಛ ಆಪುನ್ದುನ್ದ್ ತೆರಿಪಾದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland". google.co.in. ಗೂಗಲ್. Retrieved 29 May 2024.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆರ್ಯಭಟ&oldid=172930"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು