ಆರ್ಯಭಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
2064 ಆರ್ಯಭಟ

ಆರ್ಯಭಟೆ(೪೭೬-೫೫೦ಕ್ರಿ.ಶ.) ಭಾರತದ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಜ್ನಾನಿ.

ಆಯೆ ಆರ್ಯಭಟೀಯಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಗ್ರ೦ಥನ್ ಬರೆತೆ.

ಜೀವನದ ವಿಷಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಮಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟ ಆಯೆನ ಆರ್ಯಭಟೀಯ೦ಡ್, ಕಲಿಯುಗ ಆದ್ ೩೬೦೦ ವರ್ಷ ಆನಗ ಬರೆತೆನ್ದ್ ಪನ್ತೆ.ಅಪಗ ಆಯೆಗ್ ೨೩ವರ್ಷಗೆ.[೧]

ಅನ್ಚಾದ್ ಆಯೆ ಕ್ರಿ.ಶ.೪೭೬ಡ್ ಪುಟ್ಟುದೆನ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್ .

ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟೆ ಆಯೆನ ಊರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಯಭಟೀಯಮ್ಡ್ ದಾಲ ಬರೆತಿಜ್ಜ.

ಆನ್ಡ ಭಾಸ್ಕರ ೧ ಪನ್ಪಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಯೆನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಮಕೀಯ ಪನ್ದ್ ಬರೆತೆ,ಪನ್ದ 'ಆಸ್ಮಕ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಗ್ ಸೇರ್ದಿನಾಯೆನ್ದ್'.

ಬುದ್ದನ ಕಾಲಡ್ ಕೆಲವು ಅಸ್ನಮಕ ಜನರ್ ನರ್ಮದಾ-ಗೊದಾವರಿ ಸುದೆತ ನಡುಟಕು ಬತ್ತೆರಿಗೆ; ಅನ್ಚಾದ್ ಆರ್ಯಭಟನ ಜಾಗೆ ಅವೇನ್ದ್ ಪನೊಲಿ.

ಪುಸ್ತಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟೆ ಗಣಿತಡ್ ,ಖಗೊಳ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ್ ಬರೆತೆ.

ಆಯೆನ ಪುಸ್ಥಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಆರ್ಯಭತಟೀಯಮ್,ಭಾರತ ದೇಶೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ನಾನದ ಗ್ರನ್ಥಲೆಟ್ ಒನ್ಜಿ.
  • ಆರ್ಯಸಿದ್ದಾನ್ತ,ಉನ್ದು ಯನ್ಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕನ್ದಿನ ಗ್ರ೦ಥ.ಆನ್ದ ಉನ್ದು ಇತ್ತ್ನನ್ದ್೦ದ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ ಪುಸ್ಥಕಡ್ದ್ ಗೊತ್ತಪುನ್ಡು.
  • ಅಲ್-ನನ್ಫ಼್ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆದ ಗ್ರ೦ಥ.ಅರ್ಯಭಟೆನ ಪುಸತಕದ ಅನುವಾದನ್ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ಡ್ ಆನ್ದ ಅಯ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ.

ಗಣಿತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆರ್ಯಭಟೆ ಆ ಕಾಲೊಡೆ ಪಯ್ತ ಮೌಲ್ಯನ್ ಪನ್ತೆ. ಆಯೆ ಬೀಜಗಣಿತದ ವಿಷಯಡ್,ಟ್ರಿಗ್ನೊಮೆಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಸಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ತೆ.

ಖಗೊಳಶಾಸ್ತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಟ್ಟ್ ಆಯೆ ಸೌರಮ೦ಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತೆ.ಗ್ರಹಣ ಯೆನ್ಛ ಆಪುನ್ದುನ್ದ್ ತೆರಿಪಾದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Aryabhata
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆರ್ಯಭಟ&oldid=114343"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು