ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಥೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ

ಮಖ್ಯ ಅಂಶೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಡ್ಡೆಯಿ ಕರಾವಳಿ ಪರಶುರಾಮೆ ಕಡಲ್‍ದ ರಾಜನೆರ್‍ದ್ ಪಡೆದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಮಕ್ ತೆರಿದುಂಡು.ಪುರಾಣೊಡು ದಾಖಲಾಯಿನ ಇತಿಹಾಸೊದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮೆ ದೇವೆರ್ ಅರೆನ ಕುಡರಿನ್ ಕಡಲ್‍ದಂಚಿ ಬೀಜಿಯೆರ್ .ಆರ್ ಅರೆನ ಕುಡರಿ ಬೂರಿನ ಜಾಗೆ ಮುಟ್ಟ ಕಡಲ್‍ದ ನೀರ್ ಪಿರ ಪೋವೊಡುಂದ್ ಕಡಲ ರಾಜಗ್ ಆದೇಶ ಕೊರಿಯೆರ್.ಪರಶುರಾಮೆರೆನ ಪರಾಕ್ರಮಗ್ ಪೋಡಿನ ಸಮುದ್ರ ರಾಜೆ ಕುಡರಿ ಬೂರಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಪೋನಗ ಕಡಲ್‌ಡ್ ಮುರ್ಕ್ದಿನ ಭೂಭಾಗ ತೋಜಿಂಡ್.ಇಂಚ ಆಯಿನ ಪೊಸ ನೆಲಟ್ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್‌ದ್ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಾಣೆರ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಹಿತೆಲ ಕೆಲವೆರ್ ದು೦ಬುದ ಕ‍್ರಮನೆ ಮಲ್‍ಫ‍ವೆರ್

  • ಪುರಾಣೊಡು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಕೆರ್ ಇಂದೆನ್ ನಂಬುವೆರ್ ಆಂಡ ನಾಸ್ತಿಕೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತವಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಇಂದೆನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


[೧]

  1. http://mangalore.jbss.in/history.php#