ಇಸ್ಪೀಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಇಸ್ಪೀಕ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಆಕರದ ಟಿ.ಟಿ.ಎಸ್ (Text-to-speech) ತಂತ್ರಾಂಶ. ಉಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರೊಡುಪ್ಪುನ ಪಠ್ಯೊನು ಧ್ವನಿಕ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತ‌ನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಓದ್‌ದ್ ಪನ್ಪುಂಡು . ಈ ಇಸ್ಪೀಕ್ ಧ್ವನಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸೇರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಲೆಗ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೯೯೫ ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಜೋನಾಥನ್ ಡಡ್ಡಿಂಗ್ಟನ್ (Jonathan Duddington) ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಸ್ಪೀಕ್ (Speak) ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಓಎಸ್ ಗಣಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗ್ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಯೆರೆ. ೨೦೦೬ ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೭ ಕ್ಕ್ ಸ್ಪೀಕ್ ೧.೦ ಆವೃತ್ತಿನ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ೨೦೦೭ ಜನವರಿಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಜಿಪಿಎಲ್ವಿ ೨ ನ ಅಡಿಟ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.

[೧] ಸ್ಪೀಕ್ ೧.೧೪ ಆವೃತ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ಇಸ್ಪೀಕ್ ಪಂದ್ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಪೀಕ್ ೧.೧೬ ಆವೃತ್ತಿನ್ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. [೨] ೨೦೧೦ ಜನವರಿ ೨೫ ಕ್ಕ್ ರೀಸ್ ಡನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಇಸ್ಪೀಕ್ ಎನ್ಜಿ (eSpeak-NG) ಪನ್ಪಿ ಕವಲನ್ (Fork) ಸುರುಮಲ್ತೆರ್. [೩]

ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ನಗ ಪಠ್ಯದ ರೂಪೊಡು ಇತ್ತಿನ ಗಣಕದ ಕಡತೊಲೆನ್ ಸ್ವರರೂಪೊಗು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಧ್ವನಿ-ಸಂಯೋಜಕ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ(ಉಚಿತ) ತಂತ್ರಾಂಶ.

ಬೆಂಬಲಿತ ಭಾಷೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಸ್ಪೀಕ್ ಸುಮಾರು ೮೨ ಭಾಷೆಲೆನ್ ಬೆಂಬಲಿಸವುಂಡು.

ಸಂಯೋಜನೆದ (ಸಿಂಥಿಸಿಸ್) ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನೊನು ಉಪಯೋಗಿಸದ್ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಧ್ವನಿನ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾದ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://espeak.sourceforge.net/
  2. https://sourceforge.net/projects/espeak/files/espeak/
  3. https://github.com/rhdunn/espeak/commit/63daaecefccde34b700bd909d23c6dd2cac06e2

೪.https://en.wikipedia.org/wiki/ESpeakNG