ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಈಸ್ಟರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಈಸ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಆಚರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೊದ ಪುದರ್. Easter ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರ್ ಸೈತ್‍ದ್ ಮೂಜನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಜುವೊಡು ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಪರಲೋಕೊ ಸೇರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪಿ ವಿಚಾರೊಲು ಕ್ರೈಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ‍ಗ್ರಂಥವಾಯಿನ ಸತ್ಯವೇದೊದ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಂಡು.

ಆಚರಣೆ ಏಪ ಎಂಚ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ವರ್ಷಲಾ ನಲ್ಪ ದಿನ ಶ್ರಮೆತ್ತ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆ ಸಮಯೊಡು ಅಕಲೆಡ್ ಮದಿಮೆ, ಇಲ್ಲ್ ಒಕ್ಕೆಲ್, ಬಯಕೆ, ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡುನ- ಇಂಚಿತ್ತಿ ಓವ್ವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಕೆಲೆವೆರ್ ನಲ್ಪ ದಿನ ಮೀನ್ ಮಾಸಲಾ ತಿನ್ಪುಜೆರ್. ಕೆಲೆವೆರ್ ವಾರೊಗೊಂಜಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯೊಲೆಡ್ ೪೦ ದಿನಲಾ ಪೂಜೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯೊಲೆಡ್ ವಾರದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಡೆತ್ತ ವಾರೊಡು ಬರ್ಪಿನ ಗುರುವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆನಿದ ಶುಕ್ರವಾರೊಗು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಆನಿ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಮನದಾನಿಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ಐತಾರೊಗು ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಯೇಸು ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಬ, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕನ್ನಡೊಡು ಪುನರುತ್ತಾನದ ಹಬ್ಬ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಈಸ್ಟರ್&oldid=135525"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು