ಉತ್ತರಾಖಂಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ನಮ ದೇಸೊದ ನಕಾಸೆಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯೊದ ನಕಾಸೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ನಮ ದೇಸೊದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೊ. ೨೦೦೭ನೇ ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ರಾಜ್ಯೊಗು ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್‌ಲಾ ಇತ್ಂಡ್. ಇಂದೆತ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್. ಈ ರಾಜ್ಯೊಗು ದೇವಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊಡು ಎಚ್ಚ ದೇವಸ್ತಾನೊಲು, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊಲು ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಉತ್ತರಾಖಂಡೊಗು ದೇವಭೂಮಿ ಅಡ್ಡಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಬೂಕುಲೆಡ್ ಈ ಭೂಬಾಗೊಗು ಕೇದಾರಖಂಡ, ಮಾನಸಖಂಡ ಪಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯೊದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಟಿಬೆಟ್ ದೇಸೊ, ಮೂಡಾಯಿಗ್ ನೇಪಾಳ ದೇಸೊದ ಗಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ, ತೆಂಕಾಯಿಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊಲು ಉಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ೨೧ನೇ ಸ್ತಾನೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೧೦,೦೮೬,೨೯೨. ಅಂಚನೆ ಇಸ್ತೀರ್ನೊ ಲೆಕ್ಕ ತೂನಗ ಈ ರಾಜ್ಯೊ ೧೮ನೇ ಸ್ತಾನೊಡು ಉಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಒಟ್ಟು ಇಸ್ತೀರ್ನೊ ೫೩,೪೮೩ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯೊಡು ಒಟ್ಟು ೧೩ ಜಿಲ್ಲೆಲು ಉಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]