ಉಬುಂಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಸಾಧನ thumb|right|ubuntu 8.04 ಉಬುಂಟು ಪನ್ಪುನ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನಪದೊಟ್ಟು ಮೂಡ್‌ದ್ ಬರ್ಪುನ ಶಬ್ಧ. `ಒರಿನಕುಲೆನಡೆಗ್ ಮಾನವೀಯತೆ' (ಇತರರೆಡೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ) ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೀತಿಗ್ ಉಬುಂಟು ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ. ಉಬುಂಟು ಲಿನಕ್ಸ್, ಡೆಬಿಯನ್ ವಿತರಣೆನ್ ಆಧರಿಸಾದ್ ಕನತ್‌ನ (ತರಲಾದ) ಒಂಜಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿ ಈ ಯೋಜನೆನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸವುಂಡು. (ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಕಂಪೆನಿದ ಮಾಲೀಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಷಟ್ಟಲ್ ವರ್ತ್). thumb|left|ಉಬುಂಟುಡು ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗು ಪೊಸ ಬಿಡುಗಡೆನ್‍ ಒಳಗೊಂಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯನೀತಿನ್ ರೂಡಿಸವೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಈ ವಿತರಣೆದ ಸಮುದಾಯ, ಆಕರೊನು ಬೊಕ್ಕ ಬೈನರಿಲೆನ್ ಮುಕ್ತವಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಧರ್ಮೊಗುಲಾ ಅಂದ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಅಂತರಜಾಲೊರ್ದು ಉಂದೆನ್ ಪಡೆಯೆರೆ ಆವಂದಿನಕುಲೆಗ್‌ ಉಬುಂಟು ಧರ್ಮಾರ್ತವಾದ್ ಸಿಡಿಲೆನ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್‌ಗ್ ಮುಟ್ಟವುಂಡು.

ಆವೃತ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆವೃತ್ತಿ ಕೋಡ್ ಪುದರ್ ಆವೃತ್ತಿದ ದಿನ
೪.೧೦ Warty Warthog ೨೦೦೪-೧೦-೨೦
೫.೦೪ Hoary Hedgehog ೨೦೦೫-೦೪-೦೮
೫.೧೦ Breezy Badger ೨೦೦೫-೧೦-೧೩
೬.೦೬ LTS Dapper DuckDrake ೨೦೦೬-೦೬-೦೧
೬.೧೦ Edgy Eft ೨೦೦೬-೧೦-೨೬
೭.೦೪ Feisty DeerFawn ೨೦೦೭-೦೪-೧೯
೭.೧೦ Gutsy Gibbon ೨೦೦೭-೧೦-೧೮
೮.೦೪ LTS Hardy Heron ೨೦೦೮-೦೪-೨೪
೮.೧೦ Intrepid Ibex ೨೦೦೮-೧೦-೩೦
೯.೦೪ Jaunty Jackalope ೨೦೦೯-೦೪-೨೩
೯.೧೦ Karmic Koala ೨೦೦೯-೧೦-೨೯
೧೦.೦೪ LTS Lucid Lynx ೨೦೧೦-೦೪-೨೯
೧೦.೧೦ Maverick Meerkat ೨೦೧೦-೧೦-೧೦
೧೧.೦೪ Natty Narwhal ೨೦೧೧-೦೪-೨೮
೧೧.೧೦ Oneiric Ocelot ೨೦೧೧-೧೦-೧೩
೧೨.೦೪ LTS Pricise Pangolian ೨೦೧೨-೧೪-೧೩
೧೨.೧೦ Quantal ೨೦೧೨-೧೦-೧೩
೧೩.೦೪ Raring Ringtail ೨೦೧೩-೦೪-೧೩
೧೩.೧೦ Saucy Salamandor ೨೦೧೩-೧೦-೧೩
೧೪.೦೪ LTS Trusty Tahr ೨೦೧೪-೦೪-೧೩
೧೪.೧೦ Utopic Unicorn
೧೫.೦೪ Vivid Vervet
೧೫.೧೦ Wily Werewolf
೧೬.೦೪ ಕ್ಸೀನಿಯಲ್ ಕ್ಸೀರಸ್
೧೬.೧೦ ಯಕ್ಕೆಟ್ಟಿ ಯಾಕ್
೧೭.೦೪ ಜೆಸ್ಟಿ ಜಾಪಸ್
೧೭.೧೦ ಆರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಡ್ ವರ್ಕ್
೧೮.೦೪ ಬೋನಿಯಾಕ್ ಬೀವರ್

ಉಂದೆನ್ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಲಿನಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಲು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಬುಂಟು&oldid=135397"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು