ಎಕ್ಮೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಇಸಿಎಂಒ ಯಂತ್ರೊ
ಇಸಿಎಂಒ ಯಂತ್ರೊನು ತೂವೊನುನ ಜನೊ

ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಶನ್ : ಇ ಸಿ ಎಂ ಒ(ECMO)ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಸ್ತ್ರತ ರೂಪೊ.[೧] ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ರೊದ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ನೆತ್ತೆರ್‍ಗ್ ಆಮ್ಲಜನಕನೊ ಒದಗಿಸವುನ ಸಾದನೊ. ಒರಿಯನ ಸ್ವಾಸಕೋಸೊಗು ಅತ್ತಂಡ ಎದೆಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಮ್ಲಜನಕೊನು ಒದಗಾಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಯಿನ್ ಪಿದಯಿರ್ದ್ ಒದಗವುನ ಸಾದನೊಗು ಇ ಸಿ ಎಂ ಒ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಜೋಕುಲೆಗ್, ಪರಬೆರೆಗ್ ಪುರುಬಾಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದಕುಲೆಗ್ ಬೊಡಿತ್ತ್ಂಡ ಉಪಯೋಗೊ ಮನ್ಪೊಲಿ.

ಕೆಲಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇ ಸಿ ಎಂ ಒ ಸ್ವಾಸಕೋಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎದೆತ ಮಾತ ಬೇಲೆನ್ ತಾನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನರಂಬುಡ್ ಪರಿಪುನ ನೆತ್ತೆರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಗಾಲೊದ ಡೈಅಕ್ಶೈಡ್‍ನ್ ಜೂಂಬೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನರೇಟರ್ ಯಂತ್ರೊದ ಸಕಾಯೊಡು ಆಮ್ಲಜನಕೊನು ಒದಗಾಯೆರೆ ಸಾದ್ಯೊ ಉಂಡು. ಸರ್ರೊದ ಎದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಸಕೋಸೊನು ಬೈಪಾಸ್ ಮನ್ತ್‌ದ್ ನೆತ್ತೆರ್‍ನ್ ಪರಿಚಾಲನೆ ವ್ಯೂಹೊಗು ಸೇರಾವುಂಡು.

ಉಪಯೋಗದ ಸಂದರ್ಬೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಸ್ವಾಸಕೋಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎದೆ ನೆತ್ತೆರ್‍ಗ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಆಮ್ಲಜನಕೊನು ಒದಗಾಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಯಂತ್ರೊನು ಗಳಸುವೆರ್.[೨]
  • ಸ್ವಾಸಕೋಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಲೆ ಉಂತನಗ.
  • ಸರ್ರೊ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಡುಪ್ಪುನಗ ಕಡೆತ ಗಳಿಗೆಡ್.
  • ಇ ಸಿ ಎಂ ಒ ವ್ಯವಸ್ತೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ದಿವೊಲಿ. ಸರ್ರೊಗ್ ಎಚ್ಚರೊ ಆದ್ ಚೈತನ್ಯೊ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಸಕೋಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎದೆ ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ತಿತಿಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪಿರ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊರೊಲಿ.

ಇ ಸಿ ಎಂ ಒ ವ್ಯವಸ್ತೆಡ್ ಒರಿ ಕಾಯಿಲೆದಾಯೆ ಯತಾಸ್ತಿತಿಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾದ್ಯತೆ ೫೦-೫೦%. ಆಂಡಾ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಂಬೀರವಾದ್ ಅನಾನಿಯಾದ್ ಎದೆತ ಕಾರ್ಯೊದ ನಿರ್ವಹಣೆಗ್ ಸಕಾಯೊ ಆದುಂಡು. ಉಂದೆತ ಬಗೆಟ್ ಜನೊಕುಲೆಡ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟವುನ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://emedicine.medscape.com/article/1818617-overview
  2. https://www.dellchildrens.net/services-and-programs/therapy-rehabilitation/ecmo/what-is-ecmo/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಎಕ್ಮೊ&oldid=73444"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು