ಎನಿಗ್ಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಎನಿಗ್ಮ ಪನ್ಪಿನವ್ ವಿಶ್ವ ಸಮರ II ಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿನ,ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಜರ್ಮನ್ ಲಾರೆನ್ಜ್ ಸೈಫರ್ ಯಂತ್ರೋ. ಸೈಫರ್ ಯಂತ್ರನ್ ಒಂನ್ಜಿ ಕಡೆಡ್ದ್ ದ್ ಬುಕ್ಕೊಂನ್ಜಿ ಕಡೆಕ್ಕ್ ಗುಪ್ತ ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡ್ಯೆರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಟತ್ತೆರ್.ಈ ಯಂತ್ರೊಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ/ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲಜಿ ಪಂಪಿನ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಎನಿಗ್ಮ&oldid=41498"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು