ಕಕ್ಷಾವೇಗೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಭೂಸ್ಥಾಯೀಯ 3ಡಿ ಚಿತ್ರ

ವಸ್ತುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಟ್ ವೃತ್ತಾಕಾರಟ್ಲ್  ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದೂರಟ್ ಸುತ್ತಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುಲು ಕಕ್ಷೆ(Orbit)ಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್. ಆ ಕಕ್ಷೆಟ್ ಸುತ್ತುನ ವಸ್ತುಗ್ ಬೇಕಾದ ವೇಗವು, ಭೂಮಿಯುಡ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ದೂರತ ಮಿತ್ತ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾತ್ ವೇಗಟ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯಿಡ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ದೂರೊನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಗವನ್ನು ಕಕ್ಷಾವೇಗ ಉಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರ್, ಬುಕ್ಕ ಇದರ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರತ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ಸ್ತಿರ ಸಂಖ್ಯೆ (Universal Gravitational Constant) G ಅನ್ನು ಸೇರಾತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]