ಕನೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕನೊ ನರಮಾನಿ ಜೀವನೊಡು ಕಡೀರ್ದ ಜಾಗೆಡ್ ತೂವೊಲಿ, ಕನ ಇಜ್ಜಂದಿ ನರಮಾನಿ ಇಜ್ಜಿ.

REM.png

ಕನ/ಕನೊನು ಕನ್ನಡೊಡುಕನಸು ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕನ/ಕನೊ ಪಂಡ್ಂಡ ಒರಿ ನರಮಾನಿ ನಿದ್ರೆಡ್ ಅನುಭವಿಸುನ 'ಕಥೆ'. ಉಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ್ ಉಪ್ಪುನವು ಅಂಡಲಾ ನಿಜ ಜೀವನೊಗು ಬಾರಿ ಕೈತಲ್‍ದ ಸಂಬಂಧ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನವು. ಕೆಲವು ಕನಕುಲು ಮನಸ್ಸ್‌ಗ್ ಕುಸಿ/ಮುದ ಕೊರ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೈಪೆ ಅನುಭವನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರೆಡ ಉಂದು ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲಾ ನೆನೆಪುಡು ಜ್ಞಾಪಕಡ್ ಇತ್ತ್ಂಡ, ಕೆಲವುದಕ್‍ಲೆಗ್ ಅರೆಬರೆ ನೆನೆಪುಡು / ಜ್ಞಾಪಕಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕನತ್ತ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು ೫ ರ್ದ್ ೫೦ ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು. ಒರಿ ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಜೀವನಾವಧಿಡ್ ಸುಮಾರ್ ೧,೦೦,೦೦೦ರ್ದ್‌ಲಾ ಎಚ್ಚ ಕನ/ಕನೊಕುಲೆನ್/ಲು ತೂಪೆ/ಕಟ್ಟುಂಡು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ/ಕನೊ ಪಂಡ, ಕನಕುಲು ಕಟ್ಟ್ಂಡ/ತೂನಗ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಆ ನರಮಾನಿಗ್ ತಾನ್ ಕನ ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಗೊತ್ತಿಪುಂಡು.

ಕನ/ಕನೊ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡು?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕನ/ಕನೊ ನಂಕ್ ೨ ಕಾರಣೊಲೆರ್ದ್ ಬುರ್‌ಯೆರೆ ಯಾವು.

೧. ನಮ ವಾ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಎಚ್ಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ಯೋಚನೆ/ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಆ ವಿಷಯ ನಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ್‌ದ ಉಲಯಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಕನ/ಕನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ೨. ಕನ/ಕನೊನು ನರಮಾನಿನ ಜೀವನೊಡು ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನ/ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯದ/ಕೆಲಸೊದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಲಾ ಆದ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು.

ಕನತ್ತ ಬಗೆತ್ತ ನಂಬಿಕೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಾಂಡೆದ ಕನೊಕುಲು ಸತ್ಯ ಅಪುಂಡು

ಬಾಹ್ಯಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವರ್ಗ:ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕನೊ&oldid=128805"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು