ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಪನ್ಪಿನವು ಉಂದು ಅಮರ್ ದೈವೊಲೆ ಪುದರ್. ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ವೀರೆರಾದ್ ಪುಟ್ಟುದು ದೈವದ ಪಟ್ಟೊಗು ಸೇರೊಂಡಿ ಕೆಲವು ಅಮರ್ ಭೂತೊಳೆ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆ, , ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗ್ಗೆರ್ಕಳ, ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಪೂಮಾಣಿ , ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ದೈವೊಲು ಉಂಡು. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಉಪ್ಪು ಎಳಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮೊದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಕಾಂತಬಾರೆ[೧] ಬೂದಬಾರೆನಕ್ಲೆನ ಜನ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು. ಕೊಲ್ಲೂರು ತಿರ್ತಗುಡ್ಡೆದ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಬಾರೆನಕುಲು ಪುಟ್ಟಿನಪಗ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಿ ತಾಕೊಡೆದ ಮರ, ನ್ಯಾಯಚಾವಡಿ, ಅಗುಲು ಆರಾಧನೆಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ, ಬೆರ್ಮೆರೆಗುಂಡಿ, ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಗರಡಿ, ಬಾರೆ ಜೊಕುಲು ಪುಟ್ಟಿನ ತಿರ್ತಗುಡ್ಡೆ,ರಸಮಯ ಗುವೆಲ್, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಲು ಉಂಡು. ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುದು ಬಳತ್ತ್ ದ್ ಮಾಯಕಾದ್ ನಂಭಿನಕಲೆ ಆರಾದ್ಯ ದೈವೊಲಾದ್ ಮೂಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಡ್ ಮೆರೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮೊಗುಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗೆ, ಅಗಲ್ನ ದುತ್ತೈತೊಲು, ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲು ಕತೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತಾಂದೆ ಆನಿಡ್ದ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮೊಕಲ್ನ ಚರಿತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತಾಂದೆ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯೊಡ್ದು ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೊನೊಲು ಇನಿಕ್ಕ್ ಲಾ ಐತ ಕತೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ನಾನ್ನೂದು ವರ್ಷೊಡ್ದು ಪಿರವುಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆನ್ ಸಾವಂತರಸೆರೆನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಕಾಲ. ಅರಸೆರೆ ತಂಗಡಿ ಪುಲ್ಲಪೆರ್ಗಡ್ದಿ ಉಳ್ಳೋಡಿಗುತ್ತು ಪೆರ್ಗಡೆ ಚಂದ್ರಾಯ ಬಲ್ಲಾಲೆರೆ ಬುಡೆದಿ. ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಕೆಲವು ವರ್ ಕರಿದ್ಂಡ್. ಸಂತಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ಬೇಜಾರ್ ಪೆರ್ಗಡೆರೆಗ್ಲಾ ರಾಣಿ ಪುಲ್ಲ ಪೆರ್ಗಡ್ದಿಗ್ಲಾ. ಅಕ್ಲೆನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ದಾಯೆ ಆದಿತ್ತಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ತಾನ್ ನಡ್ದ್ ಬುಲೆಪಾಯಿ ತಾರೆದ ಸುರುತ್ತ ಫಲೊನು ಅರಮನೆಗ್ ಕಾಣಿಕೆ ಆದ್ ಕೊರ್ನಗ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಗಡ್ದಿನ್ ತೂಪೆ. ಪೆರ್ಗಡ್ದಿನ ಬೇನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂಡಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆದ ಒಮಜಿ ಪಾತೆರೊನು ಅಗಲೆಡ ಪನ್ಪೆ. ಅಪ್ಪೇ.. ಕಾಶಿಡ್ ವಿಶ್ವನಾಥೆ, ಪುರಿ ಪನ್ಪಿವವುಲು ಜಗನ್ನಾಧ ದೇವೆರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಲೆನಾ ಅಂಚನೇ ಕದ್ರದ ಮಂಜುನಾಥೆ ನಂಬಿನಕಲೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿ ದೇವೆರ್. ಕದ್ರದ ದೇವೆರೆಗ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://m.vijaykarnataka.com/district/udupi/-/articleshow/29315181.cms