ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಿಷ್ಕಿಂದ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪರ್ವತೊ

ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಶ್ರೀರಾಮೆ ವನವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾಪತಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಪೆ. ಶ್ರೀರಾಮಗ್ ಮನಸ್ಸ್ ಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಸ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕ್ ನೆರ್ದ್ ಆಯೆ ಅವುಲೆ ಉಂತುವೆ. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಗ್ರೀವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತನ ಭೇಟಿ ಅಪುಂಡು. ಸುಗ್ರೀವನ ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕ ಆವೊಡುಂದು ಆಂಡ ಸುಗ್ರೀವನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯಿನ ವಾಲಿನ್ ಕೆರೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ವಾಲಿನ್ ಕೆರ್ ದ್ ಸುಗ್ರೀವಗ್ ಪಟ್ಟಾಭೀಷೇಕ ರಾಮೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರೆನ್ ಅಲ್ಪನೇ ಉಪ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವೆ. ಹನುಮಂತೆ ತನ್ನ ಸಹಸೊಡು ಲಂಕೆಗ್ ಪೋದ್ ಅವುಲು ಸೀತೆನ್ ತೂದ್ ಪಿರ ಬತ್ತ್ ದ್ ರಾಮಗ್ ತೆರಿಪಾವೆ. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದು ಪುರಾಣದ ಕಿಷ್ಕಿಂದಾ ಪನ್ಪಿ ಪೇಂಟೆ ಆದ್ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಸುಗ್ರೀವನ ಗುಹೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಪುಟ್ಟ್ ನ ಜಾಗೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರೆನ ಗುಡಿಕುಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.