ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೊಟ್ಟ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೊಟ್ಟ/ಬೆಟ್ಟ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕುಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಡ್ದ್ ಆಗುಂಬೆಗ್ ಪೋನಗ ಸಿಕ್ಕುನ ಗುಡ್ಡೆಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೊಡ್ದ್ ೯ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರೊಡು ಉಂಡು. ಬೊಟ್ಟೊಗು ಪೋವರೆ ಬೋಡಾದ್ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್‌ನ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೋವರೆಗಾದ್ ಕಾಲ್‌ಸಾದಿಲಾ ಉಂಡು. ಈ ಬೊಟ್ಟ, ಜೈನೆರೆನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೊಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್‌ಡ್ ಕಟ್ಟಾದಿನ, ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಬಸದಿ ಉಂಡು. ಪ್ರವಾಸಿಗೆರೆಗ್ ಅತ್ತಂದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್(ಚಾರಣ) ಮಲ್ಪುನಕಲೆಗ್ಲಾ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಜಾಗೆ ಉಂದು ಪಂದ್ ಪಣೊಲಿ. ಬೊಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್‌ರ್ದ್ ತೂನಗ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೋಜುನ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಡ್, ತೋಟ, ಕಂಡೊಲು ಮನಸ್ಗ್, ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ಐಸಿರ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಬೊಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ವೊವ್ವೇ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆಡ್ದಾವರ, ಈ ಬೊಟ್ಟೊಗು ಬನ್ನಗನೇ, ಉಣಸ್ ತೆನಸ್ ನೀರ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಡಪುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್‌ಡ್, ಕುಂದಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಪುದರ್‌ದ ಮುನಿಕುಲು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ತಪಸ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ, ಈ ಬೊಟ್ಟೊಗು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ಂಡ್‌ಗೆ.

ನನ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಕುಂದ ಪದೊಕ್ಕು ಗೋಡೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ, ಕುಂದದ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಟ್ಟ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪೆರೆಲಾ ಯಾವು.

ಓಲು ಉಂತೊಲಿ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ, ಬೊಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ್ ವೊವ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರ್‌ದ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡಲ, ಉಂತುನ, ಜೆಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಪಾಳ್ ಬೂರುದುಂಡು. ಚಾರಣೊಗು ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ಆತೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾದ್ ಕೈತಲ್ದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಡ್ ಅತ್ತಂಡ, ಆಗುಂಬೆಡ್ ಉಂತೊಡಾವು. 

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]