ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುವೆಂಪು ಇಲ್ಲಡೆ

ಕುಪ್ಪಳಿಕರ್ನಾಟಕೊದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡೊದ ರಡ್ಡನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯೆರಾಯಿನ ಕುವೆಂಪು ಇಂಬೆರೆನ ಊರು ಕುಪ್ಪಳಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪ್ರಸಿದ್ದೊ ಆತ್ಂಡ್. ಕುಪ್ಪಳಿಡ್ ತೂವೊಡಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಲು ಉಂಡು.[೧]

ಕವಿನ ಇಲ್ಲಡೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ೧೫೦ ವರ್ಷೊದಾತ್ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಕುವೆಂಪು ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಬುಲೆಯಿನ ಇಲ್ಲ್‌‍ನ್ ೨೦೦೧ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಪಿರ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೊಗ್ ಸಮರ್ಪನೆ ಮಲ್ತೆರ್.
 2. ಮಲೆನಾಡ್‍ದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪೊಗು ಉದಾಹರಣೆಯಾದುಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಎನ್ಮೆದಾತ್ ಕೊರತೆ ಬರಂದಿನಂಚನೆ ತೂಪುನಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣ್ ಸೆಲೆಯಾದುಂಡು.
 3. ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಪೊಗ್ಗುಂಚನೆ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್‍ಲಾ ಚೌಕಿ ಇಪ್ಪುನವು ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತ್‌ದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆದ ಉಲಾಯಿದ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು.
 4. ಜಾಲ್‍ದ ನಡೂಟಿಪ್ಪುನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತೂಪುನಕ್ಲೆನ ಗಮನೊನು ಒಯ್ಪುಂಡು.
 5. ಇಲ್ಲಡ್ ಕವಿ ಮದಿಮ್ಮೆದ ಮಂಟಪೊ, ದಂಡಿಗೆ, ಕವಿನ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಪರ ಬಾಕಿಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ ದೀಡ್‌ದೆರ್.
 6. ಕವಿನ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅಭ್ಯಂಜನೊ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಮಲೆನಾಡ್‍ದ ಬೆಂದ್ರಕೊಟ್ಯದ ಮಾದರಿನ್ ತೂವೊಲಿ
 7. ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತುಡು ಕೆರೆ, ತೋಟೊ, ಕಾಡ್, ನೀರ್‌ದ ಜರಿ ತೋಜುಂಡು.
 8. ಚಾವಡುದ ಕೋಡಿಡ್ ಜೂಜಿ ಹಂತೊದ ಜಗಲಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆತ್ತನೆದ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸೊಡುದು ಅಲಂಕಾರೊ ಆಯಿನ ಕಂಬೊಲು, ಮಾಡ್‍ದ ಪಕ್ಕಾಸ್‍ಲೆನ್ ತೂವೊಲಿ.
 9. ಇಲ್ಲ್‌ ಮುಟ್ಟ ನೂದೆಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬೊಲು ಉಂಡು. ಪಿದಯಿದ ಆವರಣೊಡು ಇಂಚಿನ ೪ ಕಂಬೊಲು ಉಂಡು.
 10. ಇಲ್ಲ್‌ದ ಮಾಂತ ಬಾಗೊಡುಲಾ ದಪ್ಪ ಪಲಾಯಿದ ನಾಗೊಂದಿ ಉಂಡು.
 11. ಜಗುಲಿದ ಬಲಭಾಗೊಡು ಮೇಜಿದ ಮಿತ್ತ್ ಕವಿನ ಅರ್ಧಾಕೃತಿದ ಪ್ರತಿಮೆ ಉಂಡು. ಅಯಿತ ಪಿರವುದ ಗೋಡೆಡ್ ಕವಿನ ಉಂತ್‍ನ ಗಡಿಯಾರೊ ಉಂಡು.
 12. ಜಗುಲಿದ ಎಡ ಭಾಗೊಡು ಮಂಚೊ, ಕುರ್ಚಿಗಳುಂಡು, ಕರಿಕೋಟು, ಕರಿಟೋಪಿ, ಕಂಬಳಿ ಇಂಚಿತ್ತ್‌ನೆನ್ ನೇಲ್ಪಾದುಂಡು.
 13. ತರೆ ತಗ್ಗಾದ್ ಪೆರ್ಬಾಕಿಲ್ ದಾಂಟ್ಂಡ ನಡು ಇಲ್ಲ್, ಅಯಿತ ಬಲಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೋಣೆ, ಎಡತ್ತ್‌ಗ್ ಪೆದ್ದೋಳ್ತಿ ಕೋಣೆ ಉಂಡು. ಪೆದ್ದೋಳ್ತಿ ಕೋಣೆಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ಹಾಸಿಗೆ, ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಸಜ್ಜಾದುಂಡು.

ಕೃಷಿಕ್‍ಲೆನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕವಿಶೈಲ

ಕವಿನ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಮೊಡೆಂಕಿಲ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿದ ಉದ್ದೋಗು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮಂಟಪೊಲುಂಡು. ಗುಡ್ಡೆನ್ ಮುಟ್ಟುನಗ ಕವಿನ ದೂಪೆ ತಿಕುಂಡು. ಈ ಜಾಗೆದ ಸುತ್ತೂಲ ಪಜಿರ್‍ ಬುಲೆಪ್ಪಾದೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಕಾರೊಡು ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸೊಡು ಉಂತಾಯಿನ ಶಿಲಾ ಸ್ಮಾರಕೊಲುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ದಾಂಟ್‍ದ್ ನಡಪ್ಪುನಗ ಗುಡ್ಡೆದ ನೆತ್ತಿಡ್ ಎಲ್ಯ ಹಾಸ್ ಕಲ್ಲ್‌ಲು, ಅಯಿತ ಮೇಲ್‌ಡ್ ಟಿ.ಎಸ್.ವಿ, ಬಿ.ಎಮ್.ಶ್ರಿ , ಕುವೆಂಪು, ಪೊ.ಚ.ತೆ ಪನ್ಪುಪನ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ ಕೆತ್ತನೆ ಆತ್‌ಂಡ್. ಮುಲ್ಪಡ್ದ್ ಮೂಡಾಯಿ ತೂನಗ ಗುಡ್ಡೆಲೆನ ಸಾಲ್, ಪಚ್ಚೆಪಜಿ ರಾಶಿ, ನೀಲಿದ ಆಕಾಸೊ ತೂದ್ ಕುಸಿಯಾಪುವನ ದೃಸ್ಯೊ ಉಂಡು. ಬೊಲ್ಪುಗು, ಬೈಯಗ್, ಮಧ್ಯಾನಗ್, ಅರ್ಧರಾತ್ರೆಗ್ ಇಂಚ ದಿನವೊಂಜೆಗ್ ಕವಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ್‌ದ್ ಬರೆಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಂದು. ಇಂದೆಕ್ಕೇ ಕವಿ ಕೊರ್‌ನ ಪುದರ್ ಕವಿಶೈಲ. ಮುಲ್ಪಡ್ದ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ತೂವೊಲಿ. ದೂರೊದ ಕುಂದಾದ್ರಿ ಕೊದಚಾದ್ರಿನ್‌ಲಾ ತೂವೊಲಿ.

ಕವಿಶೈಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ಮಾರಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲಾನಿಕೇತನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುವೆಂಪು ಸ್ಮಾರಕ ಅರಣ್ಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇಸಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದೄಶ್ಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ https://web.archive.org/web/20120313200028/http://www.weedioh.com/Video.aspx?VideoId=2479

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. kn:ಕುಪ್ಪಳಿ