ಕುಲಶೇಖರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕುಲಶೇಖರ ಕುಡ್ಲರ್ದ್ ೫ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರೊಡು ಉಂಡು.ಕುಡ್ಲೊರ್ದ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಗ್ ಪೊನಗ ಈ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ದಾರ್ಮಿಕ ಕೆಂದ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ವೀರನಾರಯಣ ದೇವಸ್ತಾನ
  2. ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚರ್ಚ್

ಶೈಕ್ಶಣಿಕ ಕ್ಶೇತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆ
  2. ಸೈಂಟ್ ಜೊಸೇಫ್ ಶಾಲೆ