ಕೂಜಲ್ ದ ಪೊರ್ಲುಗು ಕಂಚಲ್ ದ ಉಪಯೋಗ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ತನ್ನ ಕುಜಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದ ಮರ್ದ್ ನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಆಂಡ ತರೆಕೂಜಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಕಂಚಲದ ರಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಕಂಚಲ್ ಕಜಿಪುಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ್. ಕೂಜಲ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿನ್ಕೊಡಾಂಡ ಕಂ ರಸನ್ ಲೇಪನ ಮಲ್ಪೊಡು.

ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಚಲ್‌ನ್ ಗುದ್ದುಡು ದಪ್ಪ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತರೆ ಕುಜಲ್ಗ್ ಪೂಜೊಡು(ಲೇಪನ) ಮಲ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆ ಬುಡುದು ಮೀಯೊಡು. ಇಂಚ ಪತ್ತ್ ದಿನೊಕ್ಕೊರ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಾಲ ನೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸೀಳ್ ಕೂಜಲ್‌ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕಂಚಲ್‍ನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತುದು ನೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಜ್ಜೊಡು. ಅಂಚನೆ ಕಂಚಲ್ ತುಂಡುನು ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬಣ್ಣ ಮಗುರುನೆಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅವು ಚವುಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ದೆ ಪುಂಟುದು ಎಣ್ಣೆನ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡೊಲಿ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೂಜಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಇಂಚ ವಾರೊಗು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕುಜಲ್ ಉದುರುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ತರೆದ ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ತರೆತ ಚರ್ಮಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಕಾಸ್ ಪೀಡಿಯಾ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಹೆಲ್ತ್[dead link]