ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್, ಚರಿತ್ರೆನ್, ಸಾಹಿತ್ಯೊನು, ಜಾನಪದೊ ಸಾಹಿತ್ಯೊನು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನೊನು, ವ್ಯಾಕರಣೊನು, ಶಾಸನೊಲೆನ್, ಛಂದಸ್ಸ್‌ನ್ ತೆರಿಯರಾದ್ ಏತೋ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ದ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ಮುಟ್ಟೊ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್‌ದೊ. ಅವೆನ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯೊನು ನಮೊ ಮಾಲ್ತೊನುಗೊ. ಇಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟೂಗೆ ಆ ಬೂಕುಲೆನ ಪರಿಚಯೊನುಲಾ, ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆನ್, ಕವಿಕ್ಲೆನ್, ಮಾಂತ ಬರುವುದಕ್ಲೆನ್ಲಾ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ ಕೊಡವ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆಗ್, ಕೊಡವಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಸಂದುನ ಪುಗರ್ತೆ ಆವು. ಅಂಚಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಬಂಧೊ ಪಡೆಯಿನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗೊ ಮಾಲ್ತೊಂದು, ಕೊಂಕಣಿ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟೂಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಯರ ಆಪುಂಡು.

ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂಕ್‍ದ ಪುದರ್ ದಿನಾಂಕೊ ಸಾಹಿತಿಯೆರ್‍ ವರ್ಗೊ ಪ್ರಕಾಶಕೆರ್
ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ ೨೦೧೫-೦೬-೧೪ ರೊನಿ ಅರುಣ್ ಕಿನ್ಯ ಕತೆಕುಲು ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್
ಸುಮತಿ ೨೦೧೪-೦೭-೦೪ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಕತೆಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಭಾಂಗ್ರಾಚಿ ಗೊದ್ದಡಿ ೨೦೧೪-೦೭-೦೪ ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶಣೈ ನಾಟಕೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಫೂಲ್ ಆನಿ ಕಾಂಟೊ ೨೦೧೪ ಕೊಚ್ಚಿ ಅನಂತ್ ಭಟ್ ಕಾವ್ಯೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಮೇಘದೂತ ೨೦೧೪ ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನುಭಾಗ ಕಾವ್ಯೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಸ್ತಮಾನ ೨೦೧೪ ಶಾರದಾ ಭಟ್ ಕೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಷ್ಪಮಾಳ್ ೨೦೧೪ ವಾರಿಜಾ ನಿರ್ಬೈಲ್ ಆತ್ಮ ಕಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಸರ್ಣೆತಾಂ ೨೦೧೪ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ ಕಾದಂಬರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ೨೦೧೪ ಮಧುಕರ್ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಕಾವ್ಯೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಪದ ೨೦೧೪ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಶಿಕೊವ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಅಪಹರಣ್ ೨೦೧೪ ಕಾರ್ಲೊ ಜೆ ವಿ ಕತೆಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಚಾಲ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ೨೦೧೪ ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಬಾಯ್ಲ ಮೆಗೆಲಿ ಕುಳಾರ್ ಗೆಲಿ ೨೦೧೪ ಗಣೇಶ ಶರ್ಮ ದೆ ನಾಟಕೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ರತ್ನಗಿರಿಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ೨೦೧೪ ಜೊನ್ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಎಮ್ ನಾಟಕೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಕೀರ್ ೨೦೧೪ ಅತ್ತಾವರ್ ಜೆ ಎಫ್ ಕತೆಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಜಾದೂ ಡೋಲ್ ೨೦೧೪ ಗೌರಿ ಮಲ್ಯ ಕತೆಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ೨೦೧೪ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕಾದಂಬರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಆಯೆರಾಚೊ ಬೂಕ್ ೨೦೧೪ ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಕಾವ್ಯೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ೨೦೧೪ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಕತೆಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ತಸ್ವೀಂತ್ ೨೦೧೪ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಯೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ರಾಮರಸಾಳೊ ೨೦೧೪ ರಾಜೇಶ್ ಯು ಸಂಗ್ರಹೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಗಾಬಿತ್ ೨೦೧೪ ವಿತ್ತಿ ಲೇಖನೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ೨೦೧೪ ವಿಶೆಂತ್ ದೊಮೆಲ್ ಲೇಖನೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ೨೦೧೪ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಾಯಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ರಂಗೋಲಿ ೨೦೧೪ ವಿದ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಗ್ಯಾನ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ೨೦೧೪ ಪ್ರಮೋದ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಲೋಖನೊಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಗ್ಲೇಡಸ್ ರೇಗೊ ಆತ್ಮಕಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]