ಕೊತ್ತಂಬರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ದಯಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೂ

ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ದಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ರಡ್ಡ್‌ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮರ್ದ್‌ದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಬಾರ ವಸ್ತ್.ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುಡು ಖನಿಜೊಲು, ಥಿಯಮೈನ್, ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ'ದಂಚಿನ ವಿಟಮಿನ್‍ಲು, ರೈಬೊಫ್ಲವಿನ್, ರಂಜಕ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೊಟೀನ್, ನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್‌ದಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತಪ್ಪು ರುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೆನಸ್ಸ್‌ಡ್ ಗಳಸುವ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್‌ನ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದುಂಡು.[೧]

ದಯಿತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಮೆದುವಾಯಿನ ಬೋಳು ದಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ೨೦ ಇಂಚಿದಾತ್ ಉದ್ದ ವಾದ್ ಬಳಪುಂಡು. ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಇರೆಕುಲು ಸಪುರ ಸಪುರ ಉದ್ದೊದ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು, ಪೂಕುಲು ಕಿನ್ಯ ಗೊಂಚಲಾದ್ ಬೊಲ್ದು ಬಿಳಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತುಳು - ಕೊತ್ತಂಬರಿ
  • ಕನ್ನಡ - ಕೊತ್ತಂಬರಿ
  • ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ಕೊರಿಯಾಂಡರ್
  • ಹಿಂದಿ - ದನಿಯಾ
  • ತೆಲುಗು - ದನಿಯಾಲು
  • ತಮಿಳು - ಕೋತಾಮಲ್ಲಿ

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಯಿತ ಮಾತ ಭಾಗೊಲ ಉಪಯೋಗವಾಪಿನಂಚಿನವು. ಪಜಿ ದಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲುಂಗಾಯಿನ ಕಾಯಿ(ಬಿತ್ತ್)ನ್ ಅಟಿಲ್‌ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಗಳಸುವೆರ್.[೨]

  • ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಜೆಲ್ ಆಪಿನಂಚಿನ 'ತೃಷ್ಣಾ' ಪನ್ಪಿ ಸೀಕ್‌ಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ್ ನೀರ್‌‌ಡ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ್‌ದ್ ಪರೊಡು.
  • ಕಣ್ಣ್, ಮೈಕೈ ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅಂಚನೆ ಪಟಿಗೆದ ತೊಂದರೆಗ್ ಮಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.
  • ವಾಯಿಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಪರ್ಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.
  • ಕಜಿಪುಗು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೆನಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳುದ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು.

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಣ್ಣ್ ಬೇನೆಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುಡು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ದಂಚಿನ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‍ಲು ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಕದಂಚಿನ ಖನಿಜೊಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಮಕುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್, ಕಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್, ಕಣ್ಣುಲೆಗ್ ಉಂಡಾಪಿನ ವಯೋ ಸಹಜ ಬೇನೆಲು ಬೊಕ್ಕ್ ಒತ್ತಡೊಡ್ದು ಕಣ್ಣ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನ ಆಯಾಸೊನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು. ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುನು ಗುದ್ದ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಬೇಯಿಪಾದ್ (ಕೊದಿಯದ್) ಆ ರಸೊನು ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಂಟುಗು ಪಾಡ್‌ದ್ ಆ ಕುಂಟುನು ಪುಂಟುದು ಕಣ್ಣ್ ಕೆಲವು ಬಿಂದ್ ಬುಡೊಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕಣ್ಣ್‌ದ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ್ಬುನ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣ್‌ಡೆ ನೀರ್ ಬರ್ಪುನ ತೊಂದರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

ಮೂಂಕುಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

20 ಗ್ರಾಂ ದಾತ್ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದು. ಚೂರು ಕರ್ಪೂರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂದೆನ್ ಬೆರೆಸದ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರಸೊನು ಮೂಂಕುದ ಒಟ್ಟೆಗ್ ಪುಂಟೊಡು. ಮೂಂಕುಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಉಂತುಡು. ಈ ರಸೊನು ಮುಂಡೊಗು ಪೂಜಿಂಡಲ ಮೂಂಕುಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಉಂತುಡು. ಅವೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುದ ವಾಸನೆನ್ ಮೂಸುನವುಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದುಂಡು.

ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುಡು ಬೂಷ್ಟು ನಿರೋದಕ, ನಂಜು ನಿರೋಧಕ, ನಂಜು ನಿವಾರಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳೆ ನಿರೋಧಕ ಗುಣೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಉಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಲೆನ್ ಗುಣ ಮಲ್ಪುನ ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು. ಕಿರ್ಬೆಲ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪುರಿಕಜ್ಜಿಗ್ ತಾಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪುದ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗೆತ ನೈ (ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು) ಸೇರಾದ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್. ಅವೆನ್ ಚರ್ಮೊಗು ಲೇಪ ಪಾಡ್‌ದ್. 15 ನಿಮಿಷ ಕರಿಬೊಕ್ಕ, ಈ ಭಾಗೊನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್‍‌ಡ್ ದೆಕ್ಕೊಡು.

ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಕಕ್ಕುನ ಸಮಸ್ಯೆಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಜಿನಾಲಾಯಿನ ಸುರುಕು ಕೆಲವು ಪೊಂಜೊಲೆಗ್ ಕಕ್ಕುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಯಿಕ್ ನೀರ್ ಸೇರಾದ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊದಿಪಾದ್ ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ್ ಪರ್ಂಡ ಕಕ್ಕುನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]