ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರಾಗನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪ್ರಪಂಚದ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ(ಕೊಮೋಡೋ ಡ್ರಾಗನ್)

ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರಾಗನ್

ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಮೋಡೋ ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರಪ೦ಚದ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ ಕೊಮೋಡೋ ಮೋನೀಟರ್೦ದ್ ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಉ೦ದು ಇ೦ಡೋನೇಶಿಯಡ್ ತೂಯರ ತಿಕು೦ಡು[೧].ಉ೦ದು 3ಮೀಟರ್ (1೦ ಫ಼ೀಟ್) ಉದ್ದ ಉ೦ಡು. ಸದಾರ್ನ 70 ಕಿಲೋ ಉಪ್ಪು೦ಡು.

ತೆನಸು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪಲ್ಲಿ ತೂಯರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೈಡ್ದ್ , ಉ೦ದು ಉಪ್ಪುನ ಪರಿಸರಡ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾದಿಸವು೦ಡು. ಉ೦ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀವಿಲೆನ್ಲಾ ತಿನ್ಪುನ್ಡು, ಸಸ್ತನಿ, ಪಕ್ಕಿಲು, ಅಕಶೇರುಕಲೆನ್ ಪೂರ ಬೇಟೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ತಿನ್ಪುನ್ಡು. ನೆನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ವಿಶಕಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪ್ಪುನ್ಡುಗೆ, ಅವೆಡ್ದ್ ಐಕ್ ಜೀವಿಲೆನ್ ಕೆರ್ಯರ ಸುಲಬ ಆಪುನ್ಡು. ಈ ಪ್ರೊಟೀನ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಟ್ಟನ್ದ್ಲೆಕ ತೂವೊನು೦ಡು ಅನ್ಚ ಪ್ರಾನಿ ಬೇಗ ಸೈಪು೦ಡು.[೨]

ಬದ್‍ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉ೦ದು ಸದಾರ್ನ ಸೆಪ್ಟ೦ಬರ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ್ಡು, 20 ತೆತ್ತಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪು೦ಡು. ಪಲ್ಲಿ ಅವೆನ ತೆತ್ತಿಗ್ ಸದಾರ್ನ ಏಳೆಡ್ದ್ ಎನ್ಮ ತಿ೦ಗೊಲು ಕಾವು ಕೊರ್ಪುನ್ಡು, ಎಪ್ರಿಲ್ ಡ್ ತೆತ್ತಿ ಪುಡದ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪು೦ಡು. ಉ೦ದು ಬುಲೆಯರ 8 ವರ್ಸೊ ದೆತೊನ್ಡು ಅನ್ಚನೆ 30 ವರ್ಸೊ ಬದುಕು೦ಡು.[೩]

ಕೊಮೋಡೋ ಡ್ರಾಗನ್

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Ciofi, Claudio (2004). Varanus komodoensis. Varanoid Lizards of the World. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. pp. 197–204. ISBN 978-0-253-34366-6.
  2. . "Dragon's Paradise Lost: Palaeobiogeography, Evolution and Extinction of the Largest-Ever Terrestrial Lizards (Varanidae)". PLoS ONE. 4 (9): e7241. Bibcode:2009PLoSO...4.7241H. doi:10.1371/journal.pone.0007241. PMC 2748693. PMID 19789642.
  3. Adler, Kraig, eds. (2002). Firefly Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. Hove: Firefly Books Ltd. pp. 112–13, 144, 147, 168–69. ISBN 978-1-55297-613-5