ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರಾಗನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪ್ರಪಂಚದ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ(ಕೊಮೋಡೋ ಡ್ರಾಗನ್)

ಕೊಮೊಡೋ ಡ್ರಾಗನ್

ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಮೋಡೋ ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲಿ. ಅವೆನ್ ಕೊಮೋಡೋ ಮೋನೀಟರ್ಂದ್‌ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಇಂಡೋನೇಶಿಯಡ್ ತೂಯರ ತಿಕುಂಡು[೧].ಉಂದು 3ಮೀಟರ್ (1೦ ಫ಼ೀಟ್) ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಸದಾರ್ನ 70 ಕಿಲೋ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ತೆನಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಪಲ್ಲಿ ತೂಯೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೈಡ್ದ್ , ಉಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪರಿಸರಡ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾದಿಸವುಂಡು. ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀವಿಲೆನ್ಲಾ ತಿನ್ಪುಂಡು, ಸಸ್ತನಿ, ಪಕ್ಕಿಲು, ಅಕಶೇರುಕಲೆನ್ ಪೂರ ಬೇಟೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ನೆನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ವಿಶಕಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ, ಅವೆಡ್ದ್ ಐಕ್ ಜೀವಿಲೆನ್ ಕೆರ್ಯರ ಸುಲಬ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪ್ರೊಟೀನ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಟ್ಟನ್ದ್ಲೆಕ ತೂವೊನುಂಡು ಅನ್ಚ ಪ್ರಾನಿ ಬೇಗ ಸೈಪುಂಡು.[೨]

ಬದ್‍ಕ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಸದಾರ್ನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ದೀಪುನ್ಡು, 20 ತೆತ್ತಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪುಂಡು. ಪಲ್ಲಿ ಅವೆನ ತೆತ್ತಿಗ್ ಸದಾರ್ನ ಏಳೆಡ್ದ್ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೊಲು ಕಾವು ಕೊರ್ಪುನ್ಡು, ಎಪ್ರಿಲ್ಡ್‍ ತೆತ್ತಿ ಪುಡದ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಬುಲೆಯರ 8 ವರ್ಸೊ ದೆತೊನ್ಡು ಅನ್ಚನೆ 30 ವರ್ಸೊ ಬದುಕುಂಡು.[೩]

ಕೊಮೋಡೋ ಡ್ರಾಗನ್

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Ciofi, Claudio (2004). Varanus komodoensis. Varanoid Lizards of the World. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. pp. 197–204. ISBN 978-0-253-34366-6.
  2. . "Dragon's Paradise Lost: Palaeobiogeography, Evolution and Extinction of the Largest-Ever Terrestrial Lizards (Varanidae)". PLoS ONE. 4 (9): e7241. Bibcode:2009PLoSO...4.7241H. doi:10.1371/journal.pone.0007241. PMC 2748693. PMID 19789642.
  3. Adler, Kraig, eds. (2002). Firefly Encyclopedia of Reptiles and Amphibians. Hove: Firefly Books Ltd. pp. 112–13, 144, 147, 168–69. ISBN 978-1-55297-613-5