ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಾತುಂಗ ಬೆಟ್ಟರ್ದ್ ರಥಬೀದಿಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಬಲತ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನೊಗು ಪನ್ಪಿ ಸಾಧಿತೋಜವುನ ಫಲಕ ತೋಜುಂಡು.ಅಲ್ಪನೇ ಬಲತ್ತ್ ಗ್ ಒಂಜಿ ನಡತ್‍ದ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಅವು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸುದೆತ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟೆ ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಸಾದಿಯೆ ಪೊಂಡ ಕಲ್ಲ್ ಲ್, ಬಂಡೆಕಲ್ಲ್ ಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಕಲ್ಲ್, ಬಂಡೆಲೆನ್ ಬಡ್‍ತ್‍ದ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ಒಂತೆ ದೂರ ಪೊಂಡ ಕೋದಂಡರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊ ಸುದೆರ್ದ್ ಸುಮಾರ್ ೬೦-೭೦ ಮೊಟ್ಟು ಎತ್ತರೊಡು ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಎದುರುಡು ಉಂತ್‍ದ್ ತೂಂಡ ಸುದೆತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿನ್ ತೂಯೆರೆ ಅಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸುದೆ ರಡ್ಡ್ ಗುಡ್ಡೆದ ನಡುಟ್ಟೆ ಪರತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪೋನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಯೇ ಅತ್ಂಡ್. ಬರ್ಸದಪಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ಪುನೆರ್ದ್ ನೀರ್ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಉಲಯಿ ಸುದೆತ್ತ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನೀರ್ ಬಾರಿ ರಭಸೊಡೇ ನೂರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ತಾಗ್‍ದ್ ಸುತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚ ತಿರುಗೊಂದು ಪೋಪುನ ಈ ಜಾಗೆಗ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪುದರ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡು ಒಂಜೇ ಬಂಡೆಡ್ ಶ್ರೀರಾಮೆ,ಸೀತೆ,ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಈ ಮೂಜಿ ಜನತ್ತಲಾ ಮೂರ್ತಿನ್ ಕೆತ್ತ್ ದೆರ್. ಈ ಮೂರ್ತಿಲು ಸುಮಾರ್ ೬ ರ್ದ್ ೯ ಮೊಟ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ್ ಉಪ್ಪು. ಈ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನೊನು ಅರವೀಡು ವಂಶದ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟಪತಿರಾಯೆ ಕಟ್ಟಯೆ ಪಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ರಂಗ ಮಂಟಪದ ಗೋಪುರ ಇಂಚಿಪ ಕಟ್ಟ್ ನಂಚ ತೋಜುಂಡು.

Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.