ಕೌಟು೦ಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕುಟು೦ಬಡು ಬರ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅಮೇರಿಕಡ್ ೧೯೧೦ಡು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುರು ಆಂಡ್. ಕೌಟು೦ಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾಯ್ದೆನ್ ಸೆಪ್ಟ೦ಬರ್ ೧೪ ತಾರೀಕ್ ೧೯೮೪ಟ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಉ೦ದು ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಛ್ಛೇದನ, ಆಸ್ತಿಗ್ ಸ೦ಬ೦ಧಪಟ್ಟಿನ, ಜೋಕುಲೆನ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಗ್ ಸ೦ಬ೦ಧ ಪಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪು೦ಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]