ಕ್ಯಾರಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸುರುಮಲ್ಪುನಗ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್‍ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಲಾ

ಕ್ಯಾರಮ್ ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಉ೦ದು ಉಲ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ನೆಟ್ಟು ನಾಲ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬರೆಗು ಅಪು೦ಡೂ ಉ೦ದೆನು ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಗುಲು ಗೊಬ್ಬರೆಗು ಅಪು೦ಡೂ ನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆ೦ಪು ಕಾಯಿ ಇಪ್ಪು೦ಡು ಉ೦ದು ಕಾಯಿನು ಹಾಕರೆಗು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪ೦ಡುದು ಒ೦ಜಿ ಕಾಯಿ ಇಪ್ಪು೦ಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತು ನಿಯಮೊಲು ಇಪ್ಪು೦ಡು ಉ೦ದು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿನು ಸೊಪವನ ಮುಟ ಗೊಬ್ಬುವೆರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿನು ಪತ್ತ್ ಪ೦ದು ,ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿನು ಪತ್ತು ಪ೦ದು ಕೆ೦ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿನು ಇರ್ವತ್ತೈನ್ ಪ೦ದು ಪನ್ಪೆರು

ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]