ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮೇರ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಜೆಲ್ಲೆದ ಗಂಗಾವತಿದಾರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 1961ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಡ್ ಪುಟಿನ ಮೇರ್ ಅರೆನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊನು ಯಲಬುರ್ಗಿಡ್ ಮಲ್ತುದು, ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿನ್ ಗಂಗಾವತಿಡ್ ದೇತ್ತೊಂದೆರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಯೋಧೆ ಆಯಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೆಂಕೋಬಾಚರ್ಯೆರ್ ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮೇರ್ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮ ಸತ್ಯವತಿಬಾಯಿ ಮೆರೆಡ್ಡ್ ಪ್ರಾಣೇಶೆರೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್.

ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್

ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೀಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣೇಶೆರೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಸಕ್ತಿನ್ ನನಾತ್ ಜಾಡ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಹಾಸ್ಯ ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟುನ ಬೇಲೆನ್ 1994ಡ್ಡ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ‘ಹಾಸ್ಯಸಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಸಾತ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊನ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೆರೆಗುಂಡು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ಡ್ ಸುರು ಆಯಿನ ಮೆರೆನ ಹಾಸ್ಯಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಟಿ.ವಿ ದ ಸುಮಾರ್ ವಾಹಿನಿಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚೋದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಸುಮಾರ್ 400 ಊರುಡ್ ಪ್ರಾಣೇಶೆರ್ ಕೋರ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಡ್ದ್ಲ್ ಜಾಸ್ತಿ . ಮೇರ್ ಕಾಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ , ಭಾಷಣ, ತಬಲಾ, ಕೊಳಲು, ಸಂಗೀತೊಡ್ಲಾ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾರ್. ಮೆರೆನ ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ ಕರ್ನಾಟಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಿಂಗಪೂರ್, ಥೈಲಾಂಡ್, ಮಲೇಶಿಯಾ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಮೆರಿಕ ಇಂಚ ನನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಅತುಂಡ್