ಗಣಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್)

ತುಳುಟ್ಟು ಗಣಕಯಂತ್ರೊಗು ಗಣಕಯಂತ್ರಾಂದೇ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ ಇತಿನೆಟ ನಮ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜ. ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲುಲಾ ಗಣಕಯಂತ್ರಾಂದೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ ದೊ.

ಗಣಕಯಂತ್ರೊನು ತುಳುಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಖನ ಪಾಡಿಯರ ಗಲಸೊಲಿ. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲು ಬಾಸೆನ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿಯರ ಗಲಸೊಲಿ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಿಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಬಾಸೆಲಾ ಪ್ರಚಾರೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಗಣಕ ಯಂತ್ರೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಸುರೂಕು ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯೊಲೆನ್ ಪಾಡುನೆನ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯೊನು ಪಾಡ್ಂಡ ತುಲು ಬಾಸೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಕ&oldid=58800"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು