ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಗಾಣಗಾಪುರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉ೦ದೊ೦ಜಿ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ. ಉ೦ದು ಚೆನ್ನೈ-ಮು೦ಬಯಿ ರೈಲುಮಾರ್ಗೊಡ್ ಗಾಣಗಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣೊಡ್ದ್ ೧೬ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಉ೦ಡು. ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ಡ್ ಉ೦ಡು. ಮೂಲು ನರಸಿ೦ಹ ಸರಸ್ವತಿ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜೆರ್ನ ದೇವಾಲಯಲಾ ಉ೦ಡು. ಗಾಣಗಾಪುರ ಆಮರಜ ಬೊಕ ಭೀಮಾ ತುದೆತ ಸ೦ಗಮ ವಾದು೦ಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.